e-gépész online szaklap

A bölcsek tanácsa

Így emlékeztünk meg Macskásy professzor születésének évfordulójáról

2020. március 4. | Szilágyi László | |  0 |

A bölcsek tanácsa

2020. február 29-én, szombaton Macskásy Árpád professzor születésnapján baráti, szakmai eszmecserére gyűltek össze az épületgépészeti szakma „nagy öregjei”. A hazai épületgépészeti mérnöki képzés alapítójára emlékeztek a róla elnevezett Macskásy-díjazottak, akik méltán viselik ezt a szakmailag kiemelkedő címet, hiszen tevékenységükkel már eddig is sokat tettek a szakma fejlesztésért.

Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke és Gyurkovics Zoltán, az épületgépészeti tagozat vezetője nyitotta meg az eseményt, ahol Bánhidi professzor úr rövid megemlékezésével, tiszteletadással és nosztalgiával emlékeztünk az ünnepeltre.

Formabontó és nagyon építő volt a találkozó, hiszen a fókuszban nem a múlt volt, hanem a szakma jelene és jövője. Nagy Gyula MMK elnök, aki szintén épületgépész-mérnök bátran és nyíltan tette fel a kérdést, hogy a résztvevők szerint mivel lehetne a kamara tevékenysége hatékonyabb. Teljes nyitottsággal várta az építő kritikákat és javaslatokat, amikből néhányat ki is emeltek a „bátrabbak”. Szemán Róbert épületgépész-mérnök, a VGF&HKL szaklap főszerkesztője jelezte a mérnöki hivatás társadalmi megítélésének javítását, a fiatal generáció felé a kommunikáció fejlesztését. Megtudtuk, hogy pont ezzel a céllal jelent meg az Építőmérnök 200 országos plakátkampánya a kamarának és a jövőben is fontos feladatának érzi a mérnöki hivatás népszerűsítését.

A felsőoktatási intézmények vezetői is többen jelen voltak és egyöntetűen erősítették meg, hogy a képzések óraszámai, a tanárok száma és felkészültsége, az oktatás minősége folyamatosan fejlődik. Fejlesztésre váró területként jelezték a hazai végzettséget igazoló diplomák nemzetközi elfogadásának és megítélésének fontosságát, illetve a hazai pályakezdő mérnökök egzisztenciális lehetőségeinek fejlesztését, magasabb bérekkel, hogy jobb feltételekkel ösztönözzék a piaci résztvevők a pályaválasztás előtt állókat.

A gyakorló tervezők nehezményezték, hogy a magántervezők és cégeik más kamara alá tartoznak és ez a kettősség mind anyagilag, mind szervezetileg hátrányos számukra, míg többen kritizálták a BSc képzésről kikerülő hallgatók felkészültségét. Kisebb vita alakult ki a BSc és MSc képzés céljairól, stratégiájáról, és ha konszenzus nem is született, de sok értékes gondolatcsere zajlott és segítette a résztvevőket egymás indokainak a képzési intézetek és a piaci szereplők közötti érdekütköztetések közben.

Minden résztvevő kivétel nélkül megerősítette, hogy a szakmai utánpótlás, az oktatási rendszer fejlesztése, az iskolák és a piac közötti kapcsolatokat erősíteni kell és már akár kisgyermekkortól el kell kezdeni a pályánk népszerűsítését.

A megemlékezés mellett a szakma aktualitás kérdéseinek megtárgyalásával adóztunk Macskásy professzor munkássága, emberi és tanári nagysága előtt, akitől a mai napig sokat tanulhatunk. 

Macskásy Árpád

(Csurgó, 1904. február 29. – Budapest, 1977. július 24.)

Magyar gépészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora, a Budapesti Műszaki Egyetem Épületgépészeti Tanszékének megszervezője, 1950–1974 között a tanszék első vezetője. A magyar nyelvben az „épületgépészet” kifejezés megalkotója, a magyarországi felsőfokú épületgépészeti oktatás megalapítója.

Épületgépész mérnökMacskásy Árpád Életműdíj

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul