e-gépész online szaklap

Állásfoglalás a víz- és csatornabekötések jogosultságával kapcsolatban

| | |  2 | |

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint: a bekötés előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges tervet, a Vízgazdálkodási tervezési szakterületen (VZ-T EL), illetve Építmények gépészeti tervezési szakterületen (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti.

A bekötéshez kapcsolódó, az ingatlan telekhatárán kívüli, közterületet érintő szennyvíz­ elvezetés terveinek elkészítésére a fenti jogszabályok külön nem térnek ki, illetve e tárgyban elhatárolást nem rögzítenek. Ezért a bekötéshez kapcsolódó, ingatlan telekhatárán kívüli tervek elkészítésére a két megjelölt jogosultság bármelyikével rendelkező tervező jogosult – adott ki állásfglalást Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke

A VZ-TEL és a G tervezői jogosultsággal végezhető mérnöki tevékenységek körét az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlásitevékenységről szóló 266/2013. (Vll 11.) Korm. rendelet, valamint a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5812013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. melléklete szabályozza.

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2. rész Építészeti-műszaki tervezés 16. pontja szerint: 

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület VZ-TEL Települési vízgazdálkodási építmények (ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, fürdő és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz elvezetés építmények) tervezése.

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2. rész Építészeti-műszaki tervezés 28. pontja szerint:

Építmények gépészeti tervezési szakterület G Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvízelvezető hálózatai és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok tervezése, épület energiagazdálkodás tervezése, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek, a környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek, fürdő és uszoda gépészeti rendszerek tervezése.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. melléklete egyértelműbben fogalmaz:
„A bekötés előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv .... Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv."

A fentiekben leírtak alapján javasoljuk a Szolgáltatók szabályzatainak kialakítását! 

Adott tájékoztatást Gyurkovics Zoltán, az Épületgépészeti tagozat elnöke.

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Zoárd | 2020. febr. 21.

A FCSM Zrt. alapvetően egy problémás cég. Már egy tájékoztatóhoz is több iratot kér, mint ami egy építésengedélyezéshez szükséges. Hivatkoznak egy olyan jogszabályra, amire érdekes módon az ország összes többi szolgáltatója nem hivatkozik. A jogszabály pedig olyan, mint amikor valaki saját magának ír jogszabályt, bár szerintem azt is önkényesen értelmezi az FCSM Zrt. Az egész úgy néz ki, mintha mi Tervezők csak az FCSM Zrt. felesleges ugráltatása kedvérét kérnénk előzetes közmű tájékoztatót egy építési engedélyezéshez, nem közös jól felfogott érdekünk lenne. Igazán a Mérnök Igazolvány se ér semmit, amig egy szolgáltatónak csúfolt FCSM Zrt. nem hajlandó emberszámba venni a Tervező mérnököket.


Németh Szabó László | 2020. febr. 3.

Eddig máshogy volt?

Facebook-hozzászólásmodul