e-gépész online szaklap

Tervezői pályázat épületgépészeknek

2019. július 3. | e-gépész | |  0 |

Tervezői pályázat épületgépészeknek

Az Országos Magyar Épületgépész Napok-2019 (OMÉN) alkalmából Az Országos Magyar Épületgépész Napok Koordinációs Bizottsága – OMÉN-KB – nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezők részére. Ebben az évben is elismeréseket vehetnek át a legjobb épületgépész tervezők az OMÉN rendezvényén.

A pályázat témaköre

Az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki innováció szempontjából kiemelkedő létesítmény épületgépészeti tervezése. A tervezett létesítmény nagysága nem releváns. Elsősorban az igényes mérnöki megoldásokat várnak a pályázóktól. Műemléképületben tervezett megoldások is helyet kaphatnak. Ilyen esetben az építmény kötöttségek melletti megoldása érdekes.

A tervpályázat célja

Az épületgépészet területén a közelmúltban megkezdett, vagy megvalósult korszerű rendszerek, berendezések figyelemmel kisérése, a kiemelkedő tervezői munka elismerése és megismertetése, tervezők munkájának értékelése. Megkeresni az utóbbi években megvalósult, illetve tervezett munkák közül a legjobb tervmegoldást és tervezőt, aki az adott feladat tervezésére a mai kornak megfelelően alkotta meg mérnöki munkáját.

Pályázati feltételek

A megtervezett épületgépészeti rendszer korszerű megoldásokat tartalmazzon (környezetkímélő, energiatakarékos, megújuló energia stb.), a betervezett berendezések hazai minősítéssel rendelkezzenek. Egy tervező egy tervdokumentációval pályázhat.

Pályázni a 2014–2019-ben megkezdett vagy megvalósult magas színvonalon, hiánytalanul tervezett létesítmény épületgépészeti terveivel lehet.

Pályázhat minden magyar állampolgár, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott épületgépész tervezői jogosultsággal rendelkezik.

Az értékelhetőség feltétele a pályázó pályázatának bemutatása előadás formájában az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2019” rendezvényén a Magyar Mérnöki Kamara 1117 Budapest, Szerémi út 4-6. sz. alatti Székházában. A prezentáció minősége is értékelési szempont lesz.

A pályázat beadásának módja

  • A tervezett épületgépészeti rendszer rövid leírása, kiemelve az újszerű vagy a szokástól eltérő épületgépészeti megoldásokat, valamint a kivitelezés jelenlegi állapotát max. 4 (A4-es) oldalon.
  •  A tervdokumentációból 1 pld. műleírás és legfeljebb 5 lényegi információt tartalmazó tervlapot kell mellékelni.
  •   Pályázati indoklás max. 2 oldalon, hogy miért tartja a pályázó a tervezett megoldást újszerűnek, kimagaslónak.
  • Fényképes szakmai önéletrajz a fontosabb munkák felsorolásával.
  • Az írott anyagot befűzött, esztétikus formában kell benyújtani a tervlapokkal együtt

A tervpályázat meghirdetése

A pályázat a Magyar Mérnöki Kamara honlapjain, (www.mmk.hu, www.egepesz.hu), a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség honlapján (www.epgepkoord.hu), a rendezvény önálló (www.talalkozzunk.hu) honlapján, valamint szakmai folyóiratokban és szakmai honlapokon kerül meghirdetésre.

A tervpályázat jellege

A tervpályázat általános eljárású, a részt vevő pályázók körét tekintve nyílt, valamennyi érdekelt benyújthat pályaművet. A tervpályázat formája szerint nyílt pályázat.

A pályázat benyújtásának határideje
2019. november 20. 24 h.

A pályázat benyújtásának helye és módja

A pályázatot zárt borítékban, „Épületgépészeti Tagozat – Tervezői Pályázat” megjelöléssel, a Magyar Mérnöki Kamara, 1117 Budapest, Szerémi út 4-6. sz. alatti irodájába kell postán, vagy személyesen eljuttatni.

A bíráló bizottság

A pályázatokat elbíráló bizottság a MMK Épületgépészeti Tagozatának Szakértői Testülete kibővítve az Épületgépészeti Tagozat elnökével, vagy Megbízottjával, Virág Zoltánnal, a DUOPLAN Kft. ügyvezető igazgatójával, a tervezői pályázatok állandó szervezőjével és a MÉGSZ, valamint a MÉgKSZ elnöksége által kijelölt 1-1 taggal.

A beadott pályaművek értékelése 2019. november 28-án történik. Első lépésként a beadott pályaművek prezentációjára kerül sor 2019. november 28-án 14:00 órától az MMK Székház földszinti ovális előadó termében. Minden pályázó maximum 15 perc időtartamban mutathatja be a pályaművét. Fontos, a kiemelésre érdemes műszaki megoldásokra fókuszálva összeállítani a prezentációt!

Ezt követően ül össze a Bíráló Bizottság és hozza meg döntését a bírálandó pályaművek számától függően várhatóan 16:00–17:00 időpontban.

A Bíráló Bizottság döntését a díjazott tekintetében egyhangú szavazással hozza meg. A pályázat eredményességének feltétele a legalább 4 pályamű beérkezése. A második és a harmadik helyezettek oklevelét közvetlenül a zsűrizést követően adja át a Bíráló Bizottság.

A tervpályázatok közzététele

Az előzőekben leírtak szerinti prezentáció formájában történő bemutatás, bemutatkozás. Ezen túlmenően lehetőség lesz a pályázatok szakcikk formájában való megjelenítésére is.

A pályaművek díjazása

Az első három helyezett oklevelet kap.

A pályázat első helyezettje megkapja az „Év Épületgépész Tervezője” díjat.

A tervpályázat eredményhirdetése

A nyertes pályázatok az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2019” rendezvényén kerülnek kihirdetésre. A pályázat eredményét a mértékadó épületgépészeti kiadványokban és elektronikus felületeken közzétesszük.

A tervpályázati díjak átadása

A nyertes pályázatok díjazására az „Országos Magyar Épületgépész Napok – 2019” keretében kerül sor. Az „Év Épületgépész Tervezője” díj az Épületgépész Bál alkalmával kerül átadásra.

Budapest, 2019. július 3.
Gyurkovics Zoltán elnök
MMK Épületgépészeti Tagozat
OMÉN KB elnöke

Épületgépészeti TagozatGyurkovics ZoltánMagyar Épületgépészek NapjaMagyar Mérnöki KamaraPályázat

Kapcsolódó

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul