e-gépész online szaklap

Tisztújítás a BPMK-ban – épületgépész tanulságokkal

| | |  0 | |

Tisztújítás a BPMK-ban – épületgépész tanulságokkal

Nem sokkal a tagozati tisztújítást követően került sor a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) tisztújítására is. Különös jelentősége ennek azért van, mert a legnagyobb – kb. 10 000 fős tagságú – területi kamaráról van szó.

A küldöttgyűlésre a BME Disztermében került sor. Az előkészületek, a tagság mozgósítása jól sikerült abban a tekintetben, hogy a küldöttek megjelenése – 100 küldöttből 77(!) – a „szokásosnál” nagyobb, meglepően magasabb arányú volt.

A jelölés folyamata jól szervezett volt. Ennek épületgépészeti vonatkozásának azonban voltak és vannak tanulságai. Eleve problémát jelent az a számomra érthetetlen besorolás, hogy szakmai tagozatként egységes GÉPÉSZET van megjelölve. Ez azt jelenti, hogy az egyébként az MMK tagozati besorolásában lévő Gépészeti Tagozat, valamint az Épületgépészeti Tagozat egy csoportként kezelt szakmai egység. Nem valamiféle szakmai sovinizmus miatti a megjegyzés, de mégiscsak a második legnagyobb létszámú az Épületgépészeti Tagozat! Minden bizonnyal a küldöttek létszámaránya a tagozati létszámokhoz igazított volt. Itt a 27 „gépész” küldött két tagozat közti megoszlására gondolok.

Fontos elmondani, hogy a tagozatunk vezetése a sportszerűség keretei között mindent elkövetett a minél nagyobb számú esélyes épületgépész jelölt állítása érdekében. Bevallom, ez nem sikerült az elvált mértékben. Oka lehet ennek a jelöltjeink tartózkodása személyes kapcsolatok miatti gesztus okán. Oka lehet még küldöttjeink sikertelen megszólítása, aktivitásuk megerősítésére tett kísérleteink hatástalansága. Arra gondolok, hogy a 27 küldöttből 21 jelent meg. A megjelentek számában az épületgépész küldötteké volt alul reprezentált.

Az elmondottak ellenére van képviseletünk az új elnökségben is.

Továbbra is épületgépész az egyik alelnök dr. Kajtár László személyében. Két elnökségi tagunk Fogarasy Andrea Ágnes és dr. Kontra Jenő. Éppen csak lemaradt a befutók listájáról, ezzel póttag lett Csanád Bálint. Tagja lett a Felügyelő Bizottságnak Kéry Tamás, míg az Etikai Fegyelmi Bizottságnak póttagja Oltvai Tamás kollégánk. Megjegyzem, hogy Kéry Tamás és főképpen Oltvai Tamás személye a fiatalítást is jelenti.

A BPMK tisztújítása kapcsán is vonhatunk le jövőre ható tanulságokat:

  1. El kell érni a BPMK szervezeti rendszerében is azt a tagozati besorolást, felosztást, amely ma az MMK Alapszabályában hivatalos, amely szerint 21 szakmai tagozat létezik. Ezek egyike éppen a második legnagyobb taglétszámú tagozat, az épületgépészeti. Ez elengedhetetlenül fontos feltétel!
  2. Biztosítani kell a tagozati küldötteknek a szakmai munka érdekét is szem előtt tartó, megalapozott, az épületgépész társadalom érdekében való tevékenységét. Ehhez kapcsolati rendszert kell kiépíteni, ill. megerősíteni, folyamatos párbeszédet kell fenntartani. (Ezen a téren a Tagozat vezetésének is vannak feladatai!)
  3. Tagozati belső ügy, de az előző pont befejező gondolatához kapcsolódóan meg kell oldani a BPMK épületgépész szakmagyakorlóinak jobb együttműködését, jobb szervezhetőségét. Ehhez meg kell adni a működési kereteket. A cca. 1.700 fős tagságból szerveződött, mindössze 45 fős közvetlenül megszólítható szakcsoporti tagság elenyésző. Meggyőződésem, hogy az sem jelentene megoldást, ha – mondjuk alapszabály módosításával – a jogosultsággal rendelkező összes épületgépész szakmagyakorló automatikusan lenne tagja egyetlen BPMK Szakcsoportnak. Ugyan lenne lehetőség a szakcsoportvezető általi központos megszólításra, de ekkora egység továbbra is szervezhetetlen lenne. Meglátásom szerint valamilyen – pl. területi, kerületi – alapon több szakcsoportot kellene létrehozni. Én valamilyen mértékű önszerveződés alapján remélem a sikeres mozgósíthatóságot is. (Ezt a gondolatot vitára is bocsátom!)

A megválasztott elnökségnek és bizottságoknak sikeres munkát-, és a szakmai tagozatokkal való szoros együttműködést kívánok!

Gyurkovics Zoltán elnök
MMK Épületgépészeti Tagozat

ÉpületgépészetTisztújítás

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul