e-gépész online szaklap

Regélő tárgyak a MACSOI Népi Kályhás-Kandallós találkozóján

Idén először gyakorlati nap előzte meg a szakmai konferenciát

| | |  0 | |

Regélő tárgyak a MACSOI Népi Kályhás-Kandallós találkozóján

Szeptember végén került sor a Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestületének szakmai találkozójára, ahol a konferencia mellett, kályha- kandalló- és kemenceépítési bemutatókra, valamint szakmai ügyességi vetélkedőkre is sor került.

A cikk a Magyar Épületgépészet 2018/10. számában jelent meg, melynek tartalomjegyzéke itt letölthető.

Mottó: „Aki a múltat nem ismeri, az a jövőt nem érdemli. Azért akarjuk a múltunkat megismerni, hogy méltók legyünk a jövőre és a múlt hibáiból tanuljunk, erényeiből pedig erőt meríthessünk.” – Márfy Gyula érsek

Az az ötven fő, aki szeptember 28-29-én részt vett Keszthelyen, a Festetics-kastély parkja mellett, a MACSOI által rendezett gyakorlati bemutatókon, a Dunántúl jellegzetes szemes kályhájának építését és csempéinek gyártását, azok összeépítését, a Balaton-felvidék kemencéinek felépítését hallhatta és egy sokszögletű 70 cm belső átmérőjű, 8 cm falvastagságú kemenceboltozat könnyített (Liapor: duzzasztott agyagkavics) tűzálló betonból történő megöntését is láthatta – és a vállalkozó kedvűek készíthették is. Ezek közben kályhacsempe-faragásban, 1:3 arányú kandallómakett burkolásában bizonyíthatta szakmai jártasságát harminc szakember a különböző díjak elnyerése reményében. A fődíj nyertese egy Bakonytherm kémény 50 százalékos kedvezményével térhetett haza.

A másnapi konferenciát a kastély valamikori vendégházában, az Amazon Házban követhette a kilencven főnyi érdeklődő (1. kép).

A kályhás-kandallós ipartestület szakmai díjainak átadását az Európai Kályhásszövetségek Egyesülése (VEUKO) elnökének, Robert Salvatának az előadása követte. Beszédében ismertette, hogy a VEUKO-nak jelenleg 15 országból 18 tagszervezete van, Franciaországtól Oroszországig.

Többeknek meglepő adatok között hallhattuk előadásában, hogy a német háztartások minden negyedikében összesen 10-11 millió fatüzelésű berendezés működik (2. kép).

2. kép. A fatüzelésű berendezések száma a németországi ZVSHK kiadványából

Európa klímaváltozási politikájában az egyik legfontosabb cél a CO2-kibocsátás csökkentése. A megújuló energiaforrások közül például Németország 2016-os adatai szerint a fatüzelés 67%-os részesedésű. A tűzifa majdnem teljesen CO2-semleges, különösen, ha helyben használják fel, nem kell szállítani. A tűzifát sokan a kellemes sugárzó hőérzet miatt alkalmazzák. Az erdőgazdálkodóknak kell garantálniuk a fenntartható kitermelést.

A szállópor kibocsátásról elmondta, hogy Európában a németországival szinte megegyezik a lakossági fűtés hányada: a PM10-nél 9%, míg a PM2,5 esetében 19%.

Németországban a PM10 ágazati megoszlása: 5 kt/év szabadtéri tüzelés, 20 kt/év háztartások, 30 kt/év közlekedés és 93 kt/év ipar, összesen 148 kt/év. A háztartási tüzelésből származó szállópor kibocsátásért felelős 10,9 millió tüzelőberendezésből 2 millió (18%) épült 2010 után, és csak ezek felelnek meg a jelenlegi szigorú előírásoknak.

Megjegyzésünk: a háztartási tüzelés okozta németországi szállópor kibocsátás előzőekben bemutatott arányszámai (9% és 19%) sokkal alacsonyabbak a hazai statisztikákban látható 67-86% körüli PM10 és PM2,5 értékeknél.

Furcsa kérdésként merül fel, hogy ennyivel kisebb arányú a mezőgazdaságunk, az iparunk és a közlekedésünk, vagy ennyivel modernebbek és hatékonyabbak gépeink, berendezéseink, technológiáink és az útjainkon közlekedő gépjárműveink? Vagy 20-26-szor gyengébbek tüzelőanyagaink, tüzelőberendezéseink és tüzelési technikánk?!  Vagy a két statisztika nem hasonlítható össze!

A jelenleg érvényes emissziós határérték három európai országban és a helyszínen épített hőtárolós kályhákra vonatkozó szabvány szerint készített méretezéssel 2009 óta biztosított értékek az alábbi táblázatban láthatók.

Ország CO NOx OGC Szállopor
Ausztria (mg/MJ) 1100 (1650) 150 (225) 50 (75) 35 (52,5)
Németország (mg/m3) 1250 40
Svájc (mg/m3) 1500 75
MSZ EN 15544 (mg/MJ) 1000 (1500) 150 (225) 80 (120) 60 (90)

1. táblázat: (Zárójelben a mg/m3 értékre átszámolt mg/MJ látható.)

A hivatkozott szabvány garantált értékeinél nem számol az ökotűztér alkalmazásával. A méretezett tüzelőberendezések – a hőszigetelés növelésével elért magasabb tűztérhőmérsékletével és többszintű, előmelegített égéslevegő bevezetésével működő – ökotűzterekkel biztosítani tudják a 2020-tól és 2022-től európai jogszabályban előírt alacsony kibocsátási értékeket.

A következő két előadás a Budapesti Történeti Múzeum tavaszi-nyári „Szívmelengető középkor” című, a Kárpát-medence 15 országából és közel 30 múzeumából érkezett kályhacsempékből és az ezekből épített kályhák kiállításából mutatott részleteket. A magyar királyi udvar kályháinak látványos rekonstrukciói után élvezetes előadásban ismerhettük meg a kályhacsempék mintakincsét, amelyek abban a korban „regélő” tárgyként is szolgáltak (3. kép).

3. kép. Kőzépkori kályhacsempe részlet a Budai Vármúzeum plakátjából

Megismerhettük a szomszédban lévő Kályhák Háza népi cserépkályha és kemence 1:10 léptékű makettjeinek készítését és kiállítását. A közel száz makett Sabján Tibor néprajzos, muzeológus könyvei alapján készült éppúgy, mint a korábbi főúri kályhák rekonstrukcióinak jelentős része (4. kép).

4. kép. A Kályhák Háza kemence makettjei

A Magyar Belsőépítész Egyesület bemutatkozása után a kályhák és kandallók tervezett és megvalósult továbbélési lehetőségeit mutatta be az egyesület vezetősége a jelenkor lakás-, iskola-, pince- és muzeális tereiben (lásd borítóképen Márton László Attila belsőépítész látványtervét a gödi Búzaszem Általános Iskola közösségi terébe).

Érdeklődésre tartott számot a különböző fűtési módok összekapcsolhatóságát bemutató előadás. Az előadó kiemelte a fatüzelés energiahálózatoktól való függetlenségének előnyeit és alkalmazását a hibrid fűtési rendszerekben.

Az alacsony jövedelmű csoportok számára tervezett, megfizethető költséggel kivitelezhető téglakályhák típusterveit a következő, 2019. március 1-2-i konferenciáján mutatja be a MACSOI vezetősége.

A kétnapos rendezvény a Festetics-kastély megtekintésével fejeződött be.

Henszelmann Imre
MACSOI titkár

KályhaKandallóMACSOIMagyar Épületgépészet

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul