e-gépész online szaklap

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság eredményei a szakember szemével

2018. november 8. | e-gépész | |  0 |

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság eredményei a szakember szemével

A Hatóság működésnek fő célja az ózonréteget károsító üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követése és csökkentése, ezzel hatékony támogatást nyújtva az Európai Unió környezetvédelmet szubvencionáló szakpolitikai céljainak.

A 2015. január 1. napjától hatályos Európai Uniós szabályozásnak eleget téve, a hazai törvényi és kormányrendeleti szintű szabályozás alapján Magyarországon a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) felelősségi körébe tartozik a klímavédelmi feladatok ellátása. A feladatellátás során a Hatóság más hatóságokkal (például az illetékes közlekedési hatóságokkal és vámszervekkel) együttműködik.

A megalakulás óta elért eredmények és intézkedések közül kiemelendő a Klímagáz adatbázis (a továbbiakban: Adatbázis) üzemeltetése és fejlesztése, mely egy olyan monitoring rendszer, amely egyebek mellett nyilvántartja a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszereket, azok címkézését, kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzését és igazolását, a hűtőköri beavatkozásokat, továbbá a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó és ezzel előtöltött berendezések forgalomba hozatalát. Folyamatos fejlesztése révén az Adatbázis nagyban segíti a klímagázokkal tevékenykedő szakemberek kötelezettségeinek teljesítését.

Az Adatbázis hasznos, gyakran használt funkciója a regisztrált képesített vállalkozások és képesített személyek jogosultságának ellenőrzését lehetővé tevő felület, mely a www.nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu címen, a „Jogosultság és érvényesség” menüponton belül a „Tevékenység és klímagáz vásárlás” fülre kattintva érhető el bárki számára.

2017 februárjától működik a Térképes képesített vállalkozás kereső funkció, amelyre bármikor, önkéntesen fel lehet kerülni. Ezen funkció minél szélesebb körű használata különösen javasolt annak érdekében, hogy a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek és vállalkozások teljes spektrumáról a lehető legtöbb információ elérhetővé váljon mindazok számára, akik a szektor szolgáltatásait igénybe kívánják venni.

2017 júliusától elérhető a mobiltelefonra letölthető Klímagáz adatbázis mobil-applikáció. A felhasználóbarát kialakítású alkalmazással az Adatbázisban kötelezően benyújtandó jelentések és feladatok teljesítése jelentősen könnyebb, és rövidebb idő alatt elvégezhetők. Segítségével az eljáró személy közvetlenül a tevékenység végzésének helyszínéről tud eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének, ennek köszönhetően a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozások adminisztrációs terhei nagymértékben csökkentek. A képesített személyek az applikáció segítségével folyamatosan hozzáférnek a jogosultsági körükbe tartozó berendezések teljes adattartalmához, mobiltelefonjukra automatikus figyelmeztetést kapnak a hozzájuk rendelt berendezések kötelező, időszakos szivárgásvizsgálatairól és azok állapotáról, lejártáról, elősegítve ezzel a jogszabályokban foglalt határidők betartását.

2017 és 2018 között a Hatóság (a KEHOP-1.1.0-15-2016-00004 azonosítószámú „Klímagáz adatbázis
kidolgozásához kapcsolódó módszertan-és kapacitásfejlesztés” című kiemelt projekt keretében)
budapesti helyszíneken 2 egész napos workshopot, és további 19 megyeszékhelyen félnapos,
klímavédelmi vonatkozású szemléletformálást célzó, tájékoztató szakmai fórumot tartott az
érdeklődőknek. A programsorozat megvalósításával a Hatóság lehetőséget biztosított ügyfeleinek, hogy
a lakóhelyükhöz legközelebbi megyeszékhelyen személyesen tájékozódjanak az üvegházhatást okozó
gázok káros környezeti hatásairól, légkörbe kerülésük megakadályozásának fontosságáról, az
Adatbázissal kapcsolatos legfrissebb fejlesztésekről, az aktuális jogszabályváltozásokról, valamint a
Hatóság által szervezett képzésekről. A rendezvényeken a Hatóság szakmai partnerei is részt vettek, akik
a saját szakterületüket érintő újdonságokról, változásokról, elért eredményekről adtak áttekintést az
érdeklődőknek. Hasonló tájékoztató szakmai fórumok szervezését 2019-ben is tervezi a Hatóság,
melyek időpontjáról a Hatóság honlapján (http://nkvh.kormany.hu/) lehet tájékozódni.

A Hatóság gondoskodik a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal tevékenységet folytató, folytatni
kívánó természetes személyek képzési, képesítési és vizsgáztatási feladatainak ellátásáról. A Hatóság
képzési megállapodásokat kötött szakképzési centrumokkal, melyek ennek megfelelően ellátják a
képzési feladatokat. A képzés célja, hogy a hazai szakképzési rendszerben – hűtéstechnika területén,
vagy egyéb képzésen – szerzett képesítés birtokában az oktatásra jelentkező olyan szakmai és
környezetvédelmi ismeretekre tegyen szert, melyek által a napi munkavégzése során képes szem előtt
tartani a klímavédelmi célokat, beleértve a gázok megfelelő kezelését, gazdaságos felhasználását, az
Adatbázis mindennapos használatával egyidejűleg.

2017 januárjától lehetőség nyílt szakmai továbbképzések szervezésére, melyért a résztvevőnek
kreditpont jár. A Hatóság egy évvel meghosszabbítja azon személy képesítési tanúsítványának az
érvényességét, aki a képesítés érvényességének ideje alatt szakmai továbbképzéseken igazoltan 50
kreditpontot gyűjt össze. A továbbképzésen kiemelt figyelmet kell fordítani a szakmai tevékenységet
befolyásoló információk és az üvegházhatású gázok alkalmazásokban való helyettesíthetőségének
lehetőségeire, továbbá az alternatív technológiák ismertetésére. 2018 februárjától a Hatóság saját
szervezésű kreditpontos képzéseket is tart, melynek tananyagát jelenleg elsősorban az Adatbázis
használatának gyakorlati bemutatása képezi. A képzések létszámának meghatározása során fontos
szempont volt, hogy a résztvevők kimerítő választ kaphassanak kérdéseikre.

Tevékenysége során a Hatóság nagy hangsúlyt fektet a szemléletformálásra, hiszen a klímaváltozás
elleni küzdelem a társadalom valamennyi résztvevője számára fontos teendőket határoz meg. Ezért a
szemléletformáló előadásoknak (workshopoknak és fórumoknak), valamint a tájékoztató anyagoknak –
az Adatbázis használatának ismertetésén túlmenően – központi eleme a klímaváltozás elleni küzdelem
fontosságának, illetve annak gyakorlati eszközeinek bemutatása. A Hatóság a rendelkezésére álló
valamennyi eszközzel védi a legálisan, a jogszabályi előírásokat betartva működő vállalkozásokat,
képesített magánszemélyeket. Az ellenőrzések célja, hogy jogkövető magatartásra bírja rá a
kötelezetteket, védje a jogszerűen tevékenykedő vállalkozásokat az illegális tevékenységet és
feketekereskedelmet folytatókkal szemben, nyomon kövesse a klímagázok életútját, ezáltal elősegítse
az egészség és a környezet védelmét, valamint csökkentse a klímaváltozás negatív hatásait.

KlímagázKlímatechnika

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul