e-gépész online szaklap

A „hagyományos” gázkazánok mától nem helyezhetők üzembe!

Bezáródik a kiskapu!

2018. szeptember 26. | Fazakas Miklós | |  0 |

A „hagyományos” gázkazánok mától nem helyezhetők üzembe!

A 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 10/A. §-ának (4) bekezdése szerint 2018. szeptember 26. napját követően Magyarországon nem helyezhetők üzembe azok a 813/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó gázkazánok és a 814/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó gázüzemű vízmelegítők, amelyek nem teljesítik az EU rendeletekben 2018. szeptember 26. napját követő időszakra előírt maximum 56 mg/kWh égéshőre számolt nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó határértéket.

Kizárható, hogy az 56 mg/kWh határérték a hagyományos, atmoszferikus gázégővel rendelkező gázfogyasztó készülékkel teljesíthető, így a 813/2013/EU rendeletben a B1 típusú gázkazánokra adott felmentések 2018. szeptember 26. napját követően gyakorlatilag nem lesznek használhatók, mert a B1 típusú gázkazánok szinte kivétel nélkül részleges lég-előkeverésű atmoszferikus égőkkel készültek.

Magyarországi kivételek

Az általános európai gyakorlat a hazai előírástól annyiban tér el a gázkazánok és a gázvízmelegítők esetében, hogy a termékek üzembe helyezését az EU-tagállamok többsége nem az üzembe helyezés, hanem a forgalomba hozatal napján engedélyezi.

Az EU jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy a tagállamok egy olyan termék üzembe helyezését, amely az EU rendelet szigorúbb feltételt támasztó következő időszakában hatályos feltételeknek már nem felel fel meg, annak az időszaknak az utolsó napjáig, esetünkben 2018. szeptember 26. napjáig, a forgalomba hozatal napján engedélyezzék, amely időszakban a termék még megfelel a vonatkozó forgalomba hozatalra vonatkozó feltételeknek. Így ezekben az országokban a forgalomba hozatal napján hatályos előírásoknak megfelelő termékek, a tagállam üzembe helyezésre vonatkozó engedélyének birtokában, később, időbeli korlátozás nélkül, bármikor üzembe helyezhetők. Magyarországon és két további tagállam esetében – ellentétben a fent említett általános európai gyakorlattal – azok a kereskedőknél felhalmozott, az EU területén a 2018. szeptember 26-a előtti időszak feltételeinek megfelelően forgalomba hozott gázkazánok és gázüzemű vízmelegítők, amelyek nem felelnek meg a 2018. szeptember 26. napja utáni időszakra vonatkozó forgalomba hozatali feltételeknek, 2018. szeptember 26-a után nem helyezhetők üzembe. Magyarországon ugyanígy nem helyezhetők üzembe 2018. szeptember 26-a után, azok az EU rendeletek aktuális forgalomba hozatalra vonatozó feltételeinek nem megfelelő gázkazánok és gázvízmelegítők, amelyeket a 2018. szeptember 26. napjáig tartó időszakban vásároltunk, tekintettel a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet előírásaira.

GázkazánJogszabályokNOx

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul