e-gépész online szaklap

Ajánlás az építési területek tűz- és baleseti kockázatának csökkentésére

mobil, vezeték nélküli tűzérzékelő-, jelző- és riasztóeszközök alkalmazásával

2018. augusztus 30. | e-gépész | |  0 | |

Ajánlás az építési területek tűz- és baleseti kockázatának csökkentésére

Az építési beruházások szereplői (ezen belül is elsősorban a megrendelők, beruházók, építtetők, generálkivitelezők, a munka- és tűzvédelem területén eljáró tervezők és szakértők), valamint a biztosítótársaságok közös érdeke az építkezéseken bekövetkező tűzesetek, egyéb veszélyhelyzetek, balesetek kapcsán keletkező kár mértékének minimalizálása és az emberi életek védelme.

Ez a cél az építkezések és felújítások érdekkörébe tartozókat ésszerű kármegelőző intézkedésekre ösztönzi.

A Magyar Biztosítók Szövetsége jelen ajánlással kívánja elérni, hogy az építési területeken bekövetkező tűz-, illetve egyéb okból kiürítést igénylő vészhelyzetek kockázata, összhangban az Európai Uniós irányelvekkel [1] és a magyar előírásokkal [2], erre megfelelő rendszerek alkalmazásával csökkenjen.

Egy építkezésen, mint veszélyes munkahelyen nem csak a tűz bekövetkezésének valószínűsége magasabb, de tekintettel többek között a különböző gyújtóforrásokra, a változó környezetre, az ideiglenes erőforrásokra, a még nem végleges tűzvédelmi megoldásokra a tűz terjedése is gyorsabb (különösen, ha olyan típusú és mennyiségű tűz- és robbanásveszélyes, vagy könnyen éghető anyag van adott időpontban a helyszínen), a riasztás és maga a menekülés is nehezített. Egy tűz nem csak az emberek épségét veszélyezteti, de az anyagi következmények, a határidők csúszása is súlyos veszteséget jelenthetnek. A beruházáshoz kötődő szereplők közös érdeke a tűz és egyéb károk megelőzésén túl a megfelelő, időben történő tűzjelzés és hatékony riasztás biztosítása, valamint a keletkező kár mérséklése. A kockázatot tovább növeli, hogy az építkezés fázisában a végleges beépített tűzvédelmi berendezések (tűzjelző és oltóberendezések) még nem épülnek ki vagy nincsenek üzembe helyezve.  Az építkezések és felújítások, mint komoly kockázati források, megfelelő kockázatcsökkentő megoldásokat igényelnek.

Kockázatcsökkentő műszaki megoldás

Az emberéletek védelme érdekében megfelelő alapmegoldás a tűz manuális jelzésére az emberi jelenlétet igénylő (tehát elsősorban munkaidőben használható) kézi jelzésadók alkalmazása és a minél korábbi menekülés megkezdésének érdekében az azonnali hatékony riasztás hang-fény jelzőkkel. Ezen felül a munkaidőn kívüli időszakokban, illetve az építőmunkások által nem használt területeken (pl. ideiglenes raktárak, konténerek) keletkező tüzek minél korábbi jelzése a tűzkár csökkentése érdekében automatikus tűzérzékelők használatával biztosítható.

Előbb leírt megoldások feltétele, hogy a jelzés (beleértve a hibajelzéseket is) azonnal a megfelelő helyen és módon jelenjen meg azon személyeknél, akik a további intézkedéseket a leggyorsabban és a leghatékonyabban tudják elvégezni (pl. tűzoltók értesítése, a tűzoltás megkezdése helyi eszközökkel, a menekítés támogatása).

A Magyar Biztosítók Szövetsége javasolja kifejezetten építkezéseken használható, többutas jelátvitellel működő hálózatos rendszerek alkalmazásával biztosítani a megfelelő megoldást a kézi tűzjelzésre és az azonnali hang-fényjelzős riasztásra a teljes építkezési területen.

Ezen felül javasolja a tűzkár csökkentése érdekében e rendszereket kiegészíteni automatikus tűzérzékelőkkel

  • a beruházás volumenétől,
  • a felhasznált építőanyagok éghetőségi tulajdonságaitól (pl. éghető maggal rendelkező szendvicspanel falkitöltés alkalmazása (PUR, PIR, IPN, sztirol stb.)
  • a létesítmény méretétől (alapterület, szintszám, föld alatti szintek stb.),
  • a veszélyeztetettségtől (pl. közeli szomszédos épületek),
  • a finanszírozás módjától (pl. EU-s beruházás) stb.

függően. Az automatikus érzékelők alkalmazása és a védelmi szint (lefedettség) hozzájárul a keletkező kár mértékének csökkentéséhez.

A Magyar Biztosítók Szövetsége műszakilag megfelelő, gazdaságos megoldásnak tartja olyan teljesen vezeték nélküli (rádiós), többutas jelátvitellel működő tűzérzékelő-, jelző- és riasztórendszerek alkalmazását, melyek

  • mobilak (vagyis az eszközök könnyen és gyorsan telepíthetők, módosíthatók és bonthatók)
  • kifejezetten az építési területeken előforduló mostoha körülmények közti alkalmazásra lettek kifejlesztve (pl. megfelelő szintű IP védettségű rendszerelemek, poros környezetre kevésbé érzékeny füstérzékelők),
  • kezelésük egyszerű,
  • zavar- szabotázsvédettek, valamint
  • a rendszerelemek a vonatkozó európai uniós szabvány (EN 54) szerint minősítettek, így műszaki megfelelőségük, megbízhatóságuk is garantált.

Fontos továbbá, hogy folyamatosan és naprakészen legyen nyilvántartva, hogy az építkezéseken hol helyezték el az eszközöket, illetve azok gyártó által előírt tesztelését rendszeresen elvégezzék.
Előnyt jelent, ha adott rendszer nem csak tűzjelzésre, hanem elsősegélyhívásra is alkalmas (a teljes terület evakuálása nélküli, a tűzjelzéstől jól elkülönülő egészségügyi jelzés), hiszen az építkezéseken bekövetkező sérülések, balesetek esetében is fontos az időben történő jelzés és a korai ellátás.

Borítóképen: példa rádiókapcsolatos ideiglenes tűzérzékelő-, jelző- és riasztórendszerre. (Forrás: MABISZ)

[1] pl. 92/57/EGK irányelv az időszakos vagy helyileg változó építkezések biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek végrehajtásáról.

[2] pl. 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.

Tűzvédelem

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul