e-gépész online szaklap

Vitaindító az e-közmű kapcsán

2018. augusztus 29. | e-gépész | |  6 |

Vitaindító az e-közmű kapcsán

Az e-közművel kapcsolatban több kritikus vélemény is érkezett a közelmúltban a szerkesztőségünkhöz. Vitaindító szándékkel közöljük az egyik csípős és érces hangvételű levelet teljes terjedelmében, szerkesztetlen formában. Kérjük a kollégákat, hogy írják meg az e-közmű rendszerével kapcsolatos pozitív vagy negatív tapasztalataikat és használják a véleményük közlésére a cikkbe helyezett szavazómodult. 

E-káosz avagy az IT-őrület és a totalitarianizmus utolérte az építőipart is

Nemrég szembesültem vele, hogy egy ingatlan ellátottságáról a közműtérkép lekérése már nem csak sziplán „fizetős”, de egyenesen mérnökkamarai tagsághoz kötött. Ezen felül nem árt, ha az ember térinformatikai szoftverekben is jártas: hovatovább még rendelkezik is ilyennel.

Merthogy E-közmű rendszer van. Korszerű, gyors, otthonról intézhető. Korrekt a helpdesk (sic!) is: hívtam párszor, mire rájöttem: amit kaptam, abból tervezési adathoz nemigen fogok tudni jutni.

Ha marketinges lennék, csak csettintenék. Jöhet a fizetős tanfolyam, a „pontgyűjtés”, ilyen-olyan jogosultságokat igazoló, időközönként megújítandó plasztikkártyák és hasonlók.

Még mielőtt bárki bármit is mondana, én kérek elnézést. És köszönöm a T. (esetleg csak kvázi-) Hatóság készségét, nekem már nem szükséges magyarázat. Mert mi nemhogy „fél szavakból megértjük egymást”, de már pörög is le előttem a komplett sztori - akár még forgatókönyvet is lehetne írni belőle.

Hogyan is lehetett? Hmmm... EU-s forrás... Gyorsan kellett mindent... Nem a legolcsóbb nyert - igaz, nem is a legrátermettebb. (Olyan valószínűleg nincs is a pályázók között: mert az mondjuk "V.-né" lenne a gázműtől, ő meg ugye azért mégse indulhatna konzorciumban a vízműves "T"-vel...) És, ami a legfontosabb: meg kellett felelni a jogszabályoknak, a direktíváknak, és hasonlóknak. Az eredmény is csak a szokásos: „kicsi, savanyú, de a miénk”.

Bürokráciánk még a „c’odálatossz”, a magyar lélektől teljesen idegen, poroszos adminisztrációs megalomániából lett „honosítva”. Ki ne töltött volna már ki olyan nyomtatványt, amin az adatnak egyáltalán nincs hely? És persze az elektronikus formátumúnak is olyannak kell lennie, mintha papírra nyomtatva lenne: a kitöltendő rubrikák szigorúan kipontozva... bravó! Lesír róla, hogy megy a szemétbe: csak az időnket húzzák már megint – „anyja neve 5 példányban”... muhaha!

A legrosszabb az, amikor a bürokrata felismeri magában az IT-szakembert: az ilyentől aztán kap a nyakába az ember olyan űrlapot meg ügymenetet, hogy trágár szókincsének minden elfojtott részlete spontán előtör belőle. Nincs mese: mindent be kell préselni rubrikákba, fiókokba, jogszabályok alá. A legcsekélyebb értelem nélkül.

„Egyre szigorúbb” - mondjuk arról, ami szimplán csak egyre ostobább - és aljasabb! Vajon mi értelme az egésznek? E-napló, E-szignó, ÁNyK... Mondjuk, esetünkben épülnek-e szebb, szakszerűbb, olcsóbb (bármilyen pozitív tulajdonságban jeleskedő) épületek ettől? Jobban kontrollálhatja-e a polgárait, több adót szedhet-e be az állam? (Hát persze!) Emberek lesznek-e boldogabbak? Legalább valami hasznos statisztikát levonnak-e okulásul a bevitt adatok Giga-Tera-Exabájtnyi mennyiségéből? (Aligha.)

A (kvázi, vagy nem kvázi – itt ezt ugyan ki feszegeti?) hatóság elvégezte dolgát. Hogy értelmetlenül bürokrata, pazarló, létrontó(!) - nem szempont. Megfelel a jogszabályoknak, így támadhatatlan - itt és most csak ez számít. Akár még rosszabb is lehetne.

(Taps, függöny legördül.)

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a fenti írás egy olvasó magánvéleményét és tapasztalatait és nem a szerkesztőségünk véleményét tükrözi, a leírtakkal nem feltétlenül értünk egyet. A vélemény közreadásának egyetlen célja, hogy az e-közmű témáját felvessük ezen a felületen és az olvasóink szélesebb körének véleményét megismerhessük – írják meg nekünk, akár kommentben, akár e-mailben és használják az alábbi szavazómodult.

Szerintem az e-közmű:

Ellátja feladatát, a tervezői munka során jól használható

Vannak hiányosságai a rendszernek, ha nehezen is, de használhatónak gondolom

Nehezen használható, problémát okoz az alkalmazása

Teljesen használhatatlan, még a régi offline rendszer is jobb volt

e-közműSzavazás

Kapcsolódó

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Ács Béla | 2018. szept. 3.

A vitát kezdettől fogva figyelemmel kísérve azt látom, hogy a négy kérdés közül az elsőnek (Használható...) egyre kevesebb a szavazata. A túlnyomó többség a használhatatlan, vagy a kevéssé használható mellett szavaz.Nem ismeretes a szavazók száma, tehát a felmérés nem reprezentatív, de mégis jelez valamit. A Kamara érdekérvényesítő képességét nem becsülöm le, de már az észrevételezéseken túlmenően valamilyen kézzelfogható eredményt azért már felmutathatna. Nagy érdeklődéssel várnám Nagy Gyula MMK elnök úr beígért részleges tájékoztatását.


Lakatos béla | 2018. szept. 1.

Dilettantizmus,dilettantizmus... A kamara feladata lenne, hogy egy ilyen rosszul ”működő” rendszer miatt kőkeményen kiálljon a mérnöktársadalom mellett, akkor is, ha az politikai érdekeket sért. Sajnos egyre inkább be kell látni, hogy ami állami kézbe kerül, az egyre inkább a működésképtelenség felé halad.


Zoárd | 2018. aug. 31.

Előző hozzá szólásomból kimaradt egy mondatrész. Helyesen a következő: Régen a Gázműveknél ügyfélfogadási időben volt azonnal tervjóváhagyás.


Zoárd | 2018. aug. 30.

És ha már én is kezdek az öregek közé tartozni, akkor még egy két megjegyzés: Régen volt a Gázműveknél (ma Nemzeti Izé, de holnap megint más lesz, mert éppen összefésülik az MVM-el, azaz a bal felső sarok logója a nyomtatványon, műszaki leírásban a cég megnevezése újra változni fog). Ma a vidéki tervezők ki vannak zárva a Fővárosban a gáztervezésből, mert kezelhetetlen az eljárás rend – ezt, diszkriminációnak hívják. Számunkra fővárosiaknak egyszerűen csak szívás. Régen a Vízműveknél az egyszerűbb közmű tájékoztatót azonnal kiadták. De megértem, hogy változik a világ, csak ne hátrafelé menjünk, hanem előre! Én egy kaloriferméretezést 1/1000 idő alatt el tudok végezni ma a számítógépen, vagy olyat is ki tudunk számolni, amihez régen doktori kisdisszertáció kellett. Ehhez képest a szakhatósági eljárás rendek időigénye nem csökkent 30 év alatt és ez elfogadhatatlan.


Zoárd | 2018. aug. 30.

Vízió: Egyszer el kellene érni, hogy az e-közműn keresztül adatokat tudjunk lekérni és ezen keresztül lehessen tervet jóváhagyni. El kellene érni, hogy a hatóságok elfogadják azt a tényt, hogy Tervező szórakozásból, nem tervez, csak akkor, ha van megbízása egy feladatra! Valóság: Budapesten teljesen működésképtelen a rendszer. Ha térképi adatszolgáltatás kell, mehetsz a Vízművekhez, Gázművekhez, Csatornázási-Művek-hez. De közműtájékoztatót sem lehet megkapni ezen keresztül! Azaz mi budapesti épületgépészek pont semmire se tudjuk használni az e-küzműt! És mintha Budapesten élne az ország 20%. Ráadásul az én munkáimnak a 90% budapesti, azaz lehet, hogy van vidék, ahol működik, de azzal én nem vagyok kisegítve. Összefoglalva, sajnálatosan Ács Bélának teljesen igaza van. Amikor elindult a rendszer Balaton felvidékre hónapokig semmilyen formában nem lehetett közműtájékoztatót beszerezni, mert a régi módszert nem fogadták be, az új rendszer meg nem működött. A probléma aztán megoldódott, mert az építési hatóság olyan elfogadhatatlan elvárásokat támasztott, hogy az építtető elállt az építkezéstől. Ami a formanyomtatványokat illeti, az valóban a röhej. Ráadásul a budapesti szolgáltatók folyamatosan változtatják, néha még a netről letöltöttről is kiderül, mire beadásra kerül a terv, hogy nem veszik be, mert nem jó a formanyomtatvány – a bal felső sarokba bekerült egy logó. Az irodában egy új kollega elővett egy 15 évvel ezelőtti egyszerű egyoldalas levelet, melyben, két mondatban és három sorban meg lett kérve a közműtájékoztató a Fővárosi Csatornázási Művektől és láss csodát, tudtak válaszolni rá! Mindössze egy térképmásolat volt csatolva hozzá! Hogy most mit kérnek ehhez: Formanyomtatvány, Térképmásolat, Tulajdonosok közokiratba foglalt hozzájárulása, amennyiben eltér az igénylőtől, Társtulajdonosok adatlapjai, Közgyűlési határozat, Meghatalmazás, Aláírási címpéldány. Nos, ebből a felsorolásból az első kettőn kívül semmi köze nincs az FCSM-nek, mivel tervezéshez ezekre semmi szükség a törvények szerint! Tulajdonosi hozzájárulás csak építési tevékenységhez kell és nem a tervezéshez, engedélyezési eljárásokhoz. Durván fogalmazva a szomszéd telkére beszerezhetek építési engedély határozatot a szomszéd tudta nélkül, igaz nem építhetek, csak akkor, ha hozzá járul.


Nagy Gyula MMK | 2018. aug. 30.

Kedves Kollégák! A vitaindító levél nem méltó az e-gépészhez, de egy MÉRNÖK-höz sem. Úgy látom, hogy a kollégának nem csak az e-közmű rendszerrel, de a ”világgal” is problémái vannak..... Az e-közmű rendszerrel valóban sok probléma van, aki követi a kamarai híreket láthatta, hogy igyekeztünk a jogalkotó és a rendszerben közreműködő szervezetek figyelmét felhívni ezekre. Sőt még többről is tudunk, mint amit a levélíró megemlít....Részleges eredmény a rendelet módosítása, de ez csak a kereteket határozza meg, a működés és működtetés problémáit nem oldja meg. Mielőtt Ács Béla kolléga úr véleményéhez hasonló hozzászólások születnének, megígérem, hogy ebben a témában rövidesen egy részletes tájékoztatást adunk. Tisztelettel Nagy Gyula épületgépész mérnök MMK

Facebook-hozzászólásmodul