e-gépész online szaklap

Energiahatékonysági beruházások a siófoki távhőtermelésben

| | |  0 | |

Energiahatékonysági beruházások a siófoki távhőtermelésben

A siófoki távhőszolgáltatást a Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. két fűtőműből látja el forró vízzel. A fűtőművekben a meglévő kazánokkal a maximális hőigényt nem lehetett biztosítani a kisebb teljesítményű kazánrendszerrel, illetve a 16 éves kazánok hatásfoka rosszabb volt, mint a jelenlegi modern kazánoké. Ezért mindkét fűtőműbe új kondenzációs kazánt kellett beépíteni. A 2017. év nyarán beüzemelt kondenzációs kazánok hatásfoka javította a fűtőművek hatásfokát, ami energiamegtakarítást eredményezett. Az éves szintre kivetített energiamegtakarítás 2525,8 MWh. Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: 210,5 kW.

A cikk a Magyar Épületgépészet 2018/3. számában jelent meg, melynek tartalomjegyzéke itt letölthető.

A cikk a Virtuális Erőmű Program megbízásából készült.

Bevezetés

A két fűtőműben (Siófok, Városház tér 1., illetve Siófok, Semmelweis utca 2.) a 2017-es évben egy-egy 1000 – 1000 kW hőteljesítményű modern, kondenzációs földgáztüzelésű kazán telepítését vállalta a Cothec Kft., ESCO konstrukcióban.

A két kazán beépítésére 2017. nyarán került sor, amelynek eredményeként a hőtermelés hatásfoka javult és egyúttal a nyári, illetve átmeneti időszakban a kazánteljesítmény jobban illeszthető a kisebb fogyasztói igényekhez.

A Cothec Kft. 2017. április 1-től üzemelteti, karbantartja az új és az átvett kazánokat 10 éves hőtermelői szerződés keretében.

A korszerűsítés előtti állapot és a megvalósított kazáncsere

A Siófok, Városház téri fűtőműben az alábbi hőtermelő berendezések üzemeltek a korszerűsítés előtt:

  • 1 db 2002-ben gyártott Hoval Max-3 típusú, 1950 kW névleges teljesítményű melegvizes kazán Weishaupt gyártmányú G7/1-D típusú 250 kW – 1150 kW teljesítményű gázégővel,
  • 2 db 2002-ben gyártott Hoval Max-3 típusú, 780 kW névleges teljesítményű melegvizes kazán Weishaupt gyártmányú, G7/1-D típusú, 250 kW – 1150 kW teljesítményű gázégővel,
  • 2 db 1975-ben gyártott Lavatherm SLT-3 típusú, 2000 kW teljesítményű melegvizes kazán 2300 kW teljesítményű gázégővel.

A jelenlegi téli csúcs hőigény: ~3,8 MW, az előremenő hőmérséklet: 85 °C, a nyári hőigény: ~0,8 MW, az előremenő és visszatérő hőmérséklet: 65/50 °C.

A 3 db 2002-ben gyártott kazán a maximális hőigényt nem tudta kielégíteni, ezért a 40 éves kazánt kellett beüzemelni (meghibásodás esetén is). Ezért volt szükség egy új kondenzációs kazán beépítésére.

Az új kazán típusa: Viessmann Vitocrossal 300 (1000 kW teljesítmény), Weishaupt földgázégővel. A beüzemelés kezdete: 2017. június. Az új kazánnal a nyári időszakban jobb üzemi hatásfokot is el lehetett érni. Az új kazán beruházásának köszönhetően a gázlekötést 501 m3/h-ról 410 m3/h-ra lehetett lecsökkenteni, amit csak az új „gázévben” 2017. október 1-től lehetett érvényesíteni.

1. kép: Városház téri fűtőmű

A Siófok, Semmelweis utca 2. (kórházi) fűtőműben az alábbi hőtermelő berendezések üzemeltek a korszerűsítés előtt:

  • 3 db 2002-ben gyártott Viessmann Vitoplex 100 SX1 típusú, 1120 kW névleges teljesítményű melegvizes kazán Weishaupt gyártmányú, R.B.L RS 160/M BLU típusú (930 kW – 1860 kW) gázégővel,
  • 1 db 2006-ban gyártott Hoval Max-3 típusú, 3000 kW névleges teljesítményű melegvizes kazán Hoval gyártmányú, HG-E 380 A típusú gázégővel.

A legnagyobb biztosított hőteljesítmény 4 – 5 MW. A jelenlegi téli csúcs hőigény: ~3,8 MW, az előremenő hőmérséklet: 85 °C. A nyári igény: ~0,8 MW, az előremenő és visszatérő hőmérséklet: 65/50 °C. 1 db 2007-ben gyártott MDE 12 V típusú MTE gázmotor, villamos teljesítménye 1166 kWe, hőteljesítménye 1300 kW.

A maximum igények kielégítését korábban a fűtőmű a Hoval Max-3 kazán üzemével biztosította, de az optimális kazánhatásfokot nem lehetett így elérni. A nyári és átmeneti időszakban a Viessmann kazánok üzemeltek, de a korszerűbb kondenzációs kazánnal sokkal jobb a hőtermelés hatásfoka.

2. kép: a kórházi fűtőmű új Viessmann kazánja

Az új kazán típusa: Viessmann Vitocrossal 300 (1000 kW teljesítmény) Weishaupt WMG 20/2-A/ZM-LN földgázégővel. A beüzemelés kezdete: 2017. augusztus. Az új kazán beruházásának köszönhetően a gázlekötést 501 m3/h-ról 410 m3/h-ra lehetett lecsökkenteni, amit csak az új „gázévben”, azaz 2017. október 1-től lehetett érvényesíteni.

A megtakarítások számítása

A fűtőművekben megtermelt hőt hőmennyiségmérőn csak 2017. április 1-től mérjük (a kórházi fűtőműben 2017. elejéig nem volt beépítve külön hőmennyiségmérő a lakossági távvezetéki ágra).

A számítás alapja 2017. április 1-től számított időszakban bevitt földgáz mennyisége, illetve a termelt hőből adódó hatásfokjavulás elemzése. A Városház téri fűtőműnél a vizsgált megtakarítási szakasz 2017. július 1. és 2018. január 31. közötti, míg a Semmelweis 2. fűtőműnél a 2017. augusztus 1-től 2018 január 31-ig terjedő időszak.

A bázis hatásfok, amihez képest számoljuk az elért jobb termelői hatásfokot, a 2017. április 1-től a beüzemelési időszak kezdetéig eltelt idő.

Az új kondenzációs kazán beépítésével kapott energia-megtakarítási eredmények összefoglalva a következők:

Siófok, Semmelweis utca 2., Kórházi fűtőmű:

Megtakarítás: 3770 GJ / (2017.08. – 2018.01.)
Egész évre kivetítve: 7540 GJ / év

Városház téri fűtőmű:

Megtakarítás: 1035 GJ / (2017.06. – 2018.01.)
Egész évre kivetítve: 1553 GJ / év 

A fejlesztésekkel elért eredmények

A fejlesztések eredményeképpen a két fűtőműben a vizsgált periódusban összesen 4805 GJ megtakarításra került sor, ami az egész évre kivetítve 9093 GJ/év, ez 2525,8 MWh/év-nek felel meg.

Tanulságok, tapasztalatok

A bemutatott projekt alapján jól látható, hogy abban az esetben, ha a hőtermelő rendszer elöregedett és energiapazarló, illetve nem optimális a teljesítmény kiosztás, akkor egy kisebb kondenzációs kazán beépítésével javul a hőtermelés hatásfoka, így komoly energia-megtakarítás érhető el.

A Cothec Kft. által kínált ESCO konstrukció keretében azoknak a távhőszolgáltatóknak is lehetőségük van a korszerűsítések elvégeztetésére, akiknél a beruházás fedezetéül szolgáló pénzeszközök nem állnak rendelkezésre. A Megrendelő a beruházást önerő igénybevétele nélkül valósíttatja meg, a Cothec Kft. a szerződés időtartama alatt felel a rendszer üzemeltetési, javítási és karbantartási munkáinak elvégzéséért. A megrendelő a teljes körű szolgáltatásért cserébe egy fix alapdíjat, illetve csökkentett hődíjat fizet (MEKH által jóváhagyottan), amely összességében kevesebb, mint a rosszabb hatásfokkal üzemeltetett hőtermelés energiaköltsége.

A kazáncserékkel elért energiamegtakarítás éves szintre kivetített összege: 2525,8 MWh/év.

Az energiatakarékosság eredményeinek bevitele a Virtuális Erőmű Program számításába

Az összegezett villamosenergia-megtakarítás 2525,8 MWh.

A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökkenés:

PVEP = QVE · η / τCS = 2525,8 MWh · 50% / 6000 h = 210,5 kW,

ahol

PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítménycsökkenés,
QVE – a teljesítmény számítás alapját képező hőenergia-megtakarítás,
η – átlagos erőműi hatásfok,
τCS – erőműi éves csúcsidei üzemóraszám.

Összegezve

a két fűtőműben a hőtermelés hatékonyságának növelése 210,5 kW értékkel járult hozzá a Virtuális Erőmű építéséhez.

Magyar Épületgépészet

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul