e-gépész online szaklap

Az Épületgépészeti Tagozat 2018-as tervei

Közösen a jól működő magyar épületgépészetért!

2018. március 12. | Gyurkovics Zoltán | |  0 |

Az Épületgépészeti Tagozat  2018-as tervei

Gyurkovics Zoltán összegezte az Épületgépészeti Tagozat idei évre vonatkozó terveit, a tagság és az elnökség előtt álló feladatokat, kihívásokat, lehetőségeket.

A Tagozat működéséről

A Magyar Mérnök Kamara Épületgépészeti Tagozatába tömörült tervezők és szakértők létszáma 3425 fő. Területi megoszlásban csaknem 50% (1652 fő) a BPMK kötelékében tag, míg a további létszám aránya a területi kamarákban nagyon egyenlőtlen.

A szakcsoporti szerveződés magas arányú. Papíron minden megyében létezik, azaz 19 szakcsoport működik a Tagozaton belül. Ahol rendkívül kis létszámban vannak épületgépészek – pl. Heves vagy Nógrád megyében – ott értelemszerűen nem tud aktív szakcsoport működni, de jellemző módon – pl. a képzések szervezése terén – igen előnyösen használják ki a regionális szervezés lehetőségét. Legjobb példa erre a Baranya-Somogy-Tolna régió, ahol minden képzést közösen szerveznek.

Minden elnökségi ülésünk deklaráltan nyilvános, de az állandó meghívottak közt szerepel a BPMK szakcsoport elnöke, valamint regionalitás elven kiválasztva Kelet- és Nyugat-Magyarországról is két-két szakcsoporti elnök. A jövőben minden területi szakcsoportelnök, vagy képviselő megkapja a meghívót.

Óriási lehetőség a kommunikáció tökéletesítésében a szakcsoporti hálózat. Reményeim szerint a kommunikáció egyik irányban már működik, azonban a másik irányban – a szakcsoportok felől – még döcögős, ám a lehetőséget mindenképpen bizakodásra okot adónak látom!

Az elmúlt évek során négy szakosztály alakult nálunk:

  • Kivitelezői Szakosztály, amely a közelmúltban nem nagyon mutatott életjeleket, de éppen napjainkban változhat a helyzet.
  • Fürdő- és Uszoda Létesítmények – FUL – Szakosztály. Nagyon aktív szerveződés, példásan szervezik szakmai életüket.
  • Épületenergetikai és Épületenergia-hatékonysági Szakosztály – működésük szintén aktív.
  • Ifjúsági Szakosztály, amely pár éve működik, a fiatalítás megalapozásának egyik eszközét látjuk a modellben. Keresik helyüket, amelyben – reményeim szerint – kellő támogatást kapnak az elnökség tagjaitól is. Szerveznek önálló programokat, projektlátogatásokat.

A Tagozat kiemelhető tevékenységének gondolom a mentori rendszer bevezetését, alkalmazását. Tapasztalatunk szerint – ha nem is kiugróan nagy számban – de mutatkozik erre igény.

Kötelező szakmai képzések szervezése

Egy szakmai tagozat életében ez a feladat a legfontosabb.

Immár negyedik éve folyik a képzés a 266/2013-as rendelet szellemében. Azt a döntést hoztuk meg az új képzési rendszer indulásakor, hogy az épületgépészeti felsőoktatásban tevékenykedő egyetemek oktatóit, vagy beoktató külsős munkatársait kérjük fel a képzési munkára! Szerencsés helyzet számunkra, hogy a négy intézmény földrajzi elhelyezkedése is ideális a szervezési lehetőségeket tekintve. Debrecen, Gödöllő, Budapest és Pécs jelentik ezeket a helyszíneket.

Alapvető álláspontunk, hogy a törzsanyag kidolgozója legyen az előadó!

Az eddigi években 6x45 perces törzsanyag csomagokat állítottunk össze meglehetősen nagy számban. Ez a törzsanyagszám minden évben 7-8 volt.

Tovább bővül a képzési repertoár az ún. rokon szakterületi témák elfogadásával. Mi a Gáz- és Olajipari Tagozattal, a Tűzvédelmi Tagozattal, az Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozattal alakítottunk ki erős kapcsolatot ezen a téren (is), valamint alkalmanként az Energetikai, illetva az Akusztikai Tagozattal. A 2018-as képzési évben már két önálló anyagunk van a FMV-k és ME-k számára. Ezen kívül rokon szakterületről – pl. a Gáz- és Olajipari Tagozattól – is van elfogadott törzsanyag. Az más kérdés, hogy jobbára azzal az átmenetinek gondolt lehetőséggel éltek az érintett nyilvántartottak, hogy a tervezők-szakértők képzésein vettek részt!

A lehetőséget kihasználva 4x45 perces képzési anyagokat tervezünk, hogy az ipari partnereink kötelező részvétele a képzésben mindenképpen megvalósuljon. Ezt fontos képzési szempontnak, lehetőségnek gondoljuk!

Fontos megemlíteni a szakmai napokhoz, konferenciákhoz kapcsolt képzéseink rendszerét is. Szakmai napok a felsőfokú képzési intézményekhez kapcsolódnak: Debrecenhez, Pécshez és a BME-hez. Ez utóbbi a Magyar Épületgépészek Napja rendezvény eleme. Önálló tagozati eseményünk az évente megszervezett ÉgT Tervezői Konferenciánk. 2017-ben a komfortelmélet volt a központi téma, amelyre épült a kötelező szakmai képzésünk is. Csaknem hatvan ipari partnerünk tisztelt meg bennünket és kiállítóként volt jelen. Kötelező szakmai képzésen több mint 200-an vettek részt.

Elindítottuk a Tervezői Konferencia 2018 szervezését, amely a „Megújuló épületgépészet!” szlogenre épül majd. Új elemként – kísérletképpen – bevezetjük a látogató jegyet. Ezzel tudunk – reményeink szerint – a 2018. szeptember 28-i konferenciánkra még nagyobb létszámot érdeklődővé tenni! Azért tartjuk ezt fontos szempontnak, mert az ipari partnerekkel való találkozásaink ezeken a szakmai napokon, konferencián a képzés nagyon fontos elemei!

Bizottsági, testületi munkavégzésünk

A beszámoló vizsgarendszer megújítását említem elsőként. Korábbi elnevezéssel az első jogosultság megszerzéséhez előírt vizsgarendszerről – BSZV – van szó. Ennek az MMK által létrehozott bizottságnak alelnökét Tagozatunk adja dr. Halász Györgyné személyében. A vizsgatételek teljes megújítását elvégeztük és ezen túlmenően alaposan felfrissítettük a vizsgáztató létszámot is!

Delegáltunk van az MMK Szakmai Címeket Vizsgáló Bizottságban, valamint az SZMT-ben is. Emellett az MMK elnöksége által létrehozott minden munkacsoportban van képviseletünk.

Tagozati Minősítő Testületünk elnöke – dr. Halász Györgyné – következetes munkával gyűjtötte össze azokat a tapasztalatokat, amelyek megalapozhatnak a 266/2013-as Rendelet módosítását célzó javaslatokat is.

A Kamarai Továbbképző Testületnek szintén van épületgépész tagja! Átdolgoztuk a KTT Ügyrendjét és az MMK Továbbképzési Szabályzatát! Amennyiben zöld utat kap a módosítás, bővülhet a képzési lehetőségek száma. Nem is csupán bővülhet, de színesebb is lehet a kötelező szakmai képzésünk rendszere!

FAP munkák

Az elmúlt évben két pályázati munkával jelentkeztünk, amelyeket határidőre sikerült beadni, és amelyet az FAP testület elfogadott! Az Energetika című igen részletes segédletet sikerült könyv formájában is kiadni.

Célunk az a pályázati anyagokkal 2018-ban is, hogy vagy tervezési segédanyagként lehessen azokat használni, vagy olyan elemzőmunka legyen, amely megalapozhat egy-egy rendelet vagy törvénymódosítására tett javaslatot.

A tervezési segédanyagok a honlapunkon hozzáférhetők, letölthetők.

Kapcsolataink, szakmai partnerviszonyaink

A magyar épületgépész társadalomban működő számottevő jelentőségű szervezetekkel – MÉGSZ, MÉGKSZ – valamint a mérnökképző oktatási intézményekkel kiegyensúlyozott kapcsolatunk van, kölcsönösen sokat tettünk és teszünk azért, hogy ez így legyen.

Kiemelendőnek tartom az ipari partnereinkkel való kapcsolatainkat! Nem kevésbé fontos számunkra néhány tagozattal a „természetesen jó” kapcsolat. Természetes azokkal, akikkel a munkánk leginkább és legtöbbször összeköt bennünket. Kiemelkedően jó az együttműködésünk a GOT-tal, az Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozattal, de nagyon jó az együttműködési készség mindkét fél részéről a Tartószerkezeti és a Tűzvédelmi Tagozatok tekintetében is.

Sajtó, kommunikáció

Saját online szaklapunk az „e-gépész”, ahol rendszeresen kommunikálunk, amelyben a megjelenő anyagokat kontrolláljuk.

A szakmai folyóiratokban – Épületgépészben, Magyar Épületgépészetben, a VGF-ben és a Magyar Installateurben – adott a lehetőségünk a publikálásra, és ugyanez vonatkozik a Mérnök Újságra is.

A Mérnök Újságban évente tematikus épületgépészeti szám, és/vagy melléklet megjelentetésére van lehetőségünk, így lesz ez 2018-ban is. A kommunikációs lehetőségeket még jobban, rendszeresebben kell a jövőben kihasználnunk!

Gyurkovics Zoltán
az Épületgépészeti Tagozat elnöke
2018. 03. 07.

Épületgépészeti TagozatGyurkovics ZoltánMagyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul