e-gépész online szaklap

Részletes tájékoztató az Országos Kéménykonferenciáról

2018. február 26. | e-gépész | |  0 |

Részletes tájékoztató az Országos Kéménykonferenciáról

A konferencia témakörei átfogják a kéményáramkör tervezésének és kialakításának aktuális kérdéseit, az európai előírásoknak megfelelő szilárd- és gáztüzelésű szerkezetek bemutatásán és égéstermék-elvezetésén át a levegő minőségre gyakorolt hatásukig.

Felhívás a jubileumi, X. Országos Kéménykonferencia előadóihoz, kiállítóihoz, résztvevőihez

A konferencia időpontja: 2018. március 22-23.
A konferencia helyszíne: Három Gúnár Rendezvényház, Kecskemét, Festő u. 8.

A jubileumi, ezúttal is nemzetközi részvételű konferenciát a hagyományoknak megfelelően a Hírös Városban, a Három Gúnár Rendezvényházban rendezzük meg.

A konferencia tervezett témakörei átfogják a kéményáramkör tervezésének és kialakításának aktuális kérdéseit, az európai előírásoknak megfelelő szilárd- és gáztüzelésű szerkezetek bemutatásán és égéstermék-elvezetésén át a levegő minőségre gyakorolt hatásukig. Kiemelt figyelmet fordítunk az átalakuló kéményseprő szolgáltatásra, bemutatjuk az OKF szerepét, továbbá a gyakorlatban jelentkező kéményseprő-ipari feladatokat, tapasztalatokat. Szó lesz a kéményépítők tapasztalatairól a kéményáramkör nem megfelelő működéséből eredő balesetek és az életveszély elhárítása terén.

A konferenciaterem előterében elhelyezhető kiállítói standokon a résztvevők megismerhetik a korszerű gyártmányokat és azok alkalmazási feltételeit.

A konferencia igényes programfüzetében a védnökök, támogatók, kiállítók és hirdetők részére megjelenési lehetőséget biztosítunk.

A rendezvény helyszínén, de önálló teremben üzleti tárgyalások megtartására, szakmai egyeztetésekre, tájékoztatók megszervezésére is lehetőség van.

A konferencia a Földművelésügyi Minisztérium, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara és a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara védnökségével valósul meg, számos szakmai szervezet támogatásával.

Szakmai program

A kiállítás megnyitójára március 22-én, csütörtökön délelőtt 9 órakor kerül sor, majd 9:30-kor ezt követi a konferencia megnyitása és a Meszléry Celesztin-díjak átadása. A délelőtti plenáris ülés előadói tájékoztatást adnak a szakmát érintő és érdeklő átfogó kérdésekről, így az OKF szerepéről az átalakuló kéményseprő szolgáltatásban, a kéményseprés helyzetéről és jövőjéről, hazánk levegőminőségi állapotáról és a levegőtisztasággal összefüggő ombudsmani gyakorlatról. Építész előadónk a kémény és a gyakorló építész kapcsolatát vizsgálja.

Délután szakmai előadásokon bemutatjuk a Kecskeméten megvalósulás előtt álló faapríték tüzelésű fűtőművet, de szó lesz többek között a háztartási és a nagyüzemi szilárdtüzelés hatásáról a környezetre, a gázipari és a kéményseprő-ipari szabályozás gyakorlatának ütközéseiről, a szilárdtüzelésű berendezések történeti kialakulásáról és elterjedéséről Magyarországon, a tüzelőberendezések mai alkalmazásáról, valamint a kályhásság és a társszakmák kapcsolatáról.

A konferencia kapcsolódik az Erdélyi Építészeti Biennálé rendezvényhez, amelynek megnyitójára a délutáni előadások végén meghívjuk a résztvevőinket.

A konferencia első napját fogadással zárjuk, ahol a Bohém Trió színvonalas zenéje mellett mód lesz a szakemberek találkozására és eszmecseréjére.

A konferencia második napján, március 23-án a téma: „A tüzelőberendezések tervezett működésének feltételei a kéményáramkörben”. Az itt elhangzó előadások a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara szakmai továbbképzését képezik. Itt szó lesz többek között a fatüzelésű kazánokra vonatkozó előírások szigorodásáról, ennek várható hatásairól, a korszerű égéstermék-elvezető berendezések forgalomba hozatalának, tervezésének és beépítésének szabályairól, az aktuális kéményseprő-ipari feladatokról és tapasztalatokról. Előadóink foglalkoznak például a gyűjtőkémények üzemeltetésének, biztonságának aktuális kérdéseivel, a tüzelőberendezések környezeti hatásával kapcsolatos tervezési és üzemeltetési kérdésekkel és az építőipari folyamat problémaköreivel a szerződéskötéstől az átadás-átvételig.

Újdonság a konferencia történetében, hogy a konferencia helyszínen megfogalmazott és bemutatott ajánlásait a konferencia regisztrált résztvevői elektronikus úton fogadhatják el.

A konferencián bemutatjuk szakmánk múltját is: az érdeklődők megtekinthetik a Kéményseprő Múzeum és az Épületgépészeti Múzeum kiállítását.

A Média Sarokban lehetőséget biztosítunk az épületgépészeti és energetikai szaklapok, az írott és elektronikus sajtó képviselőivel való kapcsolatfelvételre.

A konferencia zárásaként kiemelkedő programot tudunk ajánlani az érdeklődőknek: pénteken este 8 órakor a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban a Bohém Fesztivál keretében mutatják be Ittzés Tamás – Lanczkor Gábor: A Lutherek című ragtime operáját.

Jelentkezés a konferenciára

A nemzetközi részvétellel szervezett X. Országos Kéménykonferencia előzetes programja (2018. 02. 16.)

2018. március 22. csütörtök délelőtt

 • 9:00     A kiállítás megnyitása
  A kiállítást megnyitja: Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke
 • 9:30     A konferencia megnyitása
  A konferenciát megnyitja: dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere
 • 9:40     A Meszléry Celesztin-díjak átadása
 • 10:00 – 13:20 A konferencia plenáris ülése
 • 10:00 – 10:30 A bekövetkezett CO-mérgezések és kéménytüzek katasztrófavédelmi helyszíni szemléjének statisztikai adatai valamint tapasztalatai
  Előadó: dr. Bérczi László tű. dandártábornok, OKF, országos tűzoltósági főfelügyelő
 • 10:30 – 11:00  A kéményseprés helyzete, jövője
  Előadó: Kovács Balázs, a FŐKÉTÜSZ Kft. igazgatója
 • 11:00 – 11:30  Okos fűtés, tisztább levegő (tájékoztatás, támogatások, kampányok)
  Előadó: dr. Dobi Bálint főosztályvezető, Földművelésügyi Minisztérium
 • 11:50 – 12:20  A kémény és a gyakorló építész
  Előadó: Dr. habil Becker Gábor DLA, egyetemi tanár
 • 12:20 – 12:50  Magyarország levegőminőségének állapota
  Előadó: dr. Béres András, Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft.
 • 12:50 – 13:20  Levegőtisztaság, lakossági fűtés az ombudsmani gyakorlatban
  Előadó: dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója

2018. március 22. csütörtök délután

 • 14:00 – 17:40 A konferencia szekcióülése
 • 14:00 – 14:20  Magyarország kisméretű szállópor terhelése, főbb befolyásoló tényezők
  Előadó: Riesz Lóránt, Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft.
 • 14:20 – 14:40 Megvalósulás előtt a faapríték tüzelésű fűtőmű Kecskeméten
  Előadó: Pék Gáspár főmérnök, Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
  Dr. Bárány Gábor osztályvezető, KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
 • 14:40 – 15:00 A háztartási és nagyüzemi szilárdtüzelés üzemeltetési problémái és károsanyag-kibocsátásának összehasonlítása
  Előadó: Stieber József, Stieber Környezetvédelmi Kft.
 • 15:00 – 15:20 Katasztrófavédelmi szervezeti egységekben végzett kéményseprő-ipari tevékenység rendszere és bemutatása
  Előadó: Tóth László tű. ezredes, az OKF-GEK
 • 15:20 – 15:40  Támogatók előadása
  Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft.
  Tiszta Kémény Kft.
 • 16:00 – 16:20  A gázipari és a kéményseprő-ipari szabályozás gyakorlatának ütközései
  Előadó: Blazsovszky László, a GMSZB elnöke
 • 16:20 – 16:40  A szilárdtüzelésű berendezések csoportosítása és fejlődése
  Előadó: Nagy András, a MACSOI elnöke
 • 16:40 – 17:00  A 2022-től hatályba lépő EU-s előírásnak megfelelő, környezetbarát tűztér bemutatása
  Előadó: Sápy László, MACSOI
 • 17:00 – 17:20 A környezetbarátság kényszere, lehetősége és feltételei
  Előadó: Henszelmann Imre
 • 17:20 – 17:40  Erdélyi építészkorzó: Nagyszeben, Medgyes, Kolozsvár – in memoriam Csontos János
  Előadó: dr. Guttmann Szabolcs István, a Romániai Építészek Rendje Erdélyi Fiókjának elnöke
  Meghívás az Erdélyi Építészeti Biennálé megnyitójára

2018. március 23. péntek délelőtt
A tüzelőberendezések tervezett működésének feltételei a kéményáramkörben
A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara szakmai továbbképzése

 • 9:00 –   9:30  A fatüzelésű kazánokra vonatkozó előírások szigorodása, ennek várható hatásai
  Előadó: Christian Rubin ügyvezető igazgató, Viessmann Holzheiztechnik GmbH – Wolfurt / Ausztria (német nyelű előadás tolmácsolással)
 • 9:30 – 10:00  Korszerű égéstermék-elvezető berendezések, ezek forgalomba hozatalának, tervezésének és beépítésének szabályai
  Előadó: Haszmann Iván, ÉMI Nonprofit Kft.
 • 10:00 – 10:30  Aktuális kéményseprő ipari feladatok, gyakorlat és tapasztalatok
  Előadó: Kocsis Krisztián, FŐKÉTÜSZ
 • 10:50 – 11:20  A kéményáramkör működését meghatározó tényezők tüzelőberendezések esetében. Az égési levegő biztosítása
  Előadók: dr. Barna Lajos BME ÉPGET és Király Tamás Aereco
 • 11:20 – 11:50  Gyűjtőkémények üzemeltetésének, biztonságának aktuális kérdései
  Előadó: Keszthelyi István, CKP-Mérnök Kft.
 • 11:50 – 12:20  Kéményproblémák és az életveszély elhárítása a kéményépítők (javítók) szemével
  Előadó: Bodnár Lajos, a Magyar Kéménykivitelezők Egyesületének elnökhelyettese
 • 12:40 – 13:10  A tüzelőberendezések hatása a környezetre, tervezési, üzemeltetési kérdések
  Előadó: Sümeghy Árpád, Energotrade Kft., Kéményjobbítók Országos Szövetsége
 • 13:10 – 13:40  Az építőipari folyamat problémakörei a szerződéskötéstől az átadás-átvételig a TSZSZ eljárások tapasztalatai alapján
  Előadó: Máté Miklós, a Teljesítésigazolási Szakértő Szerv vezetője vagy Csermely Gábor, vezető-helyettes
 • Zárszó
 • Ebéd a konferencia résztvevőinek

Jelentkezés a konferenciára

EseményekKémény

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul