e-gépész online szaklap

Elnöki évértékelő, avagy szakmai évzárás az Épületgépészeti Tagozatban

Gyurkovics Zoltán évösszegzője

2017. december 13. | Gyurkovics Zoltán az ÉgT elnöke | |  0 |

Magyar Épületgépészek Napja rendezvénnyel december 1-én befejeződött az épületgépészek 2017-es szakmai éve. Ez a tömör, kicsit elnagyolt megfogalmazás néhány mondatos kifejtést érdemel.

Amikor azt mondjuk, hogy az épületgépészet szakmai éve, akkor tudatosítani kell, hogy ez alatt több intézmény, szövetség és a MMK Épületgépészeti Tagozata által egyenként, vagy közösen szervezett rendezvények soráról beszélünk. Lássuk részleteiben!

1. Egyetemi szakmai napok

A MÉN tulajdonképpen a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika – ÉPGET – Tanszék egyetemi szakmai napja.

De nem csupán a BME-n folyik magas színvonalon felsőfokú épületgépész képzés, hanem Debrecenben, Gödöllőn és Pécsett is. Ezek az intézmények is – egy kivételtől eltekintve – megszervezték 2017-ben is saját egyetemi szakmai napjukat. Hagyományosan tavasszal szervezik a POLLACK-EXPO-t Pécsett, ill. májusban a Debreceni Egyetem épületgépész szakmai napját. (Gödöllő volt a kivétel, ahol korábban szintén volt ilyen rendezvény.)

Az egyetemi szakmai napok hasonló sémában szerveződtek, mint a MÉN. Itt is jelen voltak az ipari partnerek, itt is voltak tematizált szakmai előadások, többnyire itt is sor került kötelező szakmai képzések lebonyolítására. Itt is büszkén és nagy örömmel mutatták meg a tanszéki technikai, technológiai fejlesztéseket. A különbség „csak” annyi, hogy sokkal kisebb ezek területi lefedettsége. Ugyanakkor szakmai közösségformáló erejük semmivel sem kisebb jelentőségű!

2. A Magyar Épületgépészek Szövetsége rendezvényei

A Magyar Épületgépészek Szövetsége országosan több helyszínen szervezett konferenciával, szakmai nappal jelentkezett. Ezek a rendezvények nem feltétlenül és nem elsősorban szólították meg a tervezőket, szakértőket, ennek ellenére a 30 országos rendezvényük közül legalább hét a tervezői-szakértői rétegnek is hasznos volt. Két rendezvényt az ÉgT-vel közösen szervezte a MÉGSZ. Jó tudni, hogy hagyományos januári, Lurdy házbeli évnyitó programjuk talán az év első kötelező szakmai továbbképzését is meg szokta szervezni! (2018. január 18-án biztosan így lesz!)  

3. MMK Épületgépészeti Tagozat szervezései

A Tagozatok legáltalánosabban ismert tevékenysége a kötelező szakmai képzések szervezése. (Ez így volt korábban is, amikor az ún. „kreditpontos rendszerben” az ipari partnerek által szervezett termékbemutatóval egybekötött képzéseket előzetesen minősítették a tagozatok, az adható továbbképzési pontértékeket meghatározták. Manapság a Tagozatok állítják össze azokat a szakmai anyagokat, amelyekből törzsanyagok készülnek, amely törzsanyagokat a Tagozatok által akkreditált előadók adhatnak csak elő a területi kamarák szervezésében.

A 2013-ban bekövetkezett változás épületgépészek számára hátrányos. Hátrányos, hogy az ipari partnerek képzésben betöltött szerepe jelentősen csökkent.

Az épületgépészetben a napjaink innovációja szakmai újdonságok és megoldások formájában leghamarabb és kézzelfoghatóan az ipari partnerinknél jelenik meg. Ezeket a velük való találkozásokon ismerhetjük meg. Ezért fontos nekünk, tervezőknek, szakértőknek, felelős műszaki vezetőknek és műszaki ellenőröknek a velük való folyamatos – továbbképző – kapcsolat ápolása, fenntartása! 

Az egyetemi szakmai napokat lényegében évek óta már ennek a gondolatnak a jegyében szerveztük, szervezték. De ebbe sorba gondoltuk beilleszteni az őszi – szeptember utolsó hetére időzített – Tervezői Konferenciákat is. Megszokottól eltérő az egyszekciós konferencia forma, eltérő, hogy kiállítással egybekötött, és az is, hogy egyedileg akkreditált a törzsanyaga. A törzsanyagot egy-egy aktuális szakmai „szlogen” jegyében – „Az energiamegtakarítás a terveinkkel kezdődik!”, „A komfortért is mi felelünk!” – állítottuk össze, és dolgoztuk fel másképp. A „másképp” azt jelentette, hogy megvalósult terveket, kutatási eredményeket mutattunk be egymásnak. Ez tehát egyfajta önképzőköri témafeldolgozást, kötelező szakmai továbbképzést jelentett. Az elmúlt években ennek hatalmas sikere volt. Ipari partnereinkkel tartalmas találkozásokra kerülhetett sor elegáns kiállítási környezetben a Lurdy Házban.

Ez után a hozzávetőleges összesítés után azt mondhatjuk, hogy:

  • 2017-ben (is) gazdag volt az épületgépészek szakmai programja,
  • ez összeállt az egyetemi szakmai napokból, az Épületgépészeti Tagozat és a területi kamarák által közösen szervezett kötelező szakmai továbbképzésekből, melyek száma országos szinten mintegy 20 volt, ennek fele Budapesten a BPMK lebonyolításában, (A képzések száma azért nem magasabb, mert több, kisebb taglétszámú kamara regionálisan szervezi képzéseit!)
  • a sort bővítik és színesítik a konferencia-jellegű szakmai rendezvények. Úgy a felsőfokú oktatási intézmények szakmai napjai, mint a MÉGSZ által szervezett szakmai programok, valamint a Tagozat saját tervezői konferenciája,
  • elmondhatjuk továbbá, hogy mindent elkövettünk és el fogunk követni a hasznos ismeret átadást – ezzel lényegében a képzést – biztosító ipari partneri találkozások megszervezésére.

Remélem nem szubjektív az a megállapításom, hogy gazdag programokat tudott a SZAKMA 2017-ben is lebonyolítani. Kívánom, hogy hasonló legyen a következő, a 2018-as szakmai munkánk, szakmai évünk is.

Remélem továbbá, hogy Ipari Partnereink ugyanolyan fontosnak gondolják kapcsolataink erősítését, mint mi! Ahogy nekünk, úgy nekik is fontosak, hasznosak a szakmai találkozások!

Találkozzunk 2018-ban is minél több alkalommal, minél több helyszínen!
Áldott ünnepeket, sikeres új évet és ehhez jó egészséget kívánok!

Épületgépészeti TagozatGyurkovics Zoltán

Kapcsolódó

A csapatmunkában hiszek

A csapatmunkában hiszek

Beszélgetés Gyurkovics Zoltánnal, az Épületgépészei Tagozat új elnökével

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul