e-gépész online szaklap

Megjelent a Magyar Mérnöki Kamara gondozásában az Épületenergetika kiadvány

| | |  1 | |

Az Épületenergetika kiadvány áttekinti a nemzetközi szabályozás kérdéseit, mellette útmutatásokat ad a tervezés, a tanúsítás jó gyakorlataira és példákon keresztül mutatja be azt.

Épületenergetika

A december 1-jén megrendezett Magyar Épületgépészek Napjára került a polcokra a segédlet átdolgozott, új kiadása. A Magyar Mérnöki Kamara célkitűzése, hogy olyan szakmai kiadványok sorozatát jelentesse meg, amely egy-egy szakterületen magas színvonalú műszaki ismereteket foglaljon össze a szakmagyakorló munkatársak számára. A képzési rendszer lehetőségeit terjeszti ki, bővíti ez a lehetőség a kiadványokkal, amelyek célkitűzésünk szerint egy szakmai sorozat egy-egy eleme. Fontosnak tartjuk, hogy egyetemi szintű, de ipari gyakorlatra épülő napi, gazdasági haszonnal bíró tematika alapján készülő szakkönyvek kerüljenek a Kamara gondozásában kiadásra.

Az Épületenergetika kiadvány áttekinti a nemzetközi szabályozás kérdéseit, mellette útmutatásokat ad a tervezés, a tanúsítás jó gyakorlataira és példákon keresztül mutatja be. A most megjelent kiadvány bemutatja az Épületenergetika direktíva lényeges pontjait, a hazai szabályozáshoz, tanúsításhoz és felülvizsgálathoz tartozó rendeleteket a 2016-ban hatályos állapotában. Gyakorlati példákon keresztül nyújt segítséget az épületenergetikai számításokhoz, az épület tanúsításának, valamint a fűtési és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálatának elvégzéséhez.

A kiadvány hasznos segédanyag a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara épületenergetikai szakértői jogosultság megszerzésére irányuló vizsgáihoz, a felsőoktatási intézmények épületenergetikai oktatásához, valamint hasznosan forgathatják e terület iránt érdeklődő egyéb szakemberek is. A Kiadvány előkészítésében, szerkesztésében egy nagy elismertséggel rendelkező szerzői munkaközösség dolgozott, így Baumann Mihály mellett a kiadvány összeállításában az alábbi kollégák vettek részt:

  • dr. Csoknyai Tamás,
  • dr. Kalmár Ferenc,
  • dr. Magyar Zoltán,
  • dr. Majoros András,
  • dr. Osztroluczky Miklós,
  • dr Szalay Zsuzsa,
  • prof. Zöld András.

A könyv az MMK Főtitkárságon (Angyal utca 1-3. fszt.) érhető el, ára 4500 Ft, kamarai tagok számára 3500 Ft. További érdeklődés az info@mmk.hu címen.

Magyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Perneky Antal | 2017. dec. 13.

Nem gondoljátok, Ti kedves kollégák, hogy ezt a kiadványt az MMK a tagjainak - a Mérnökújság helyett - kikézbesíthetné azoknak akik energiagazdálkodással foglalkoznak, mert a fenti lapban hosszú idő óta értékelhető cikk, csak akkor jelent meg, amikor egy-egy olyan személyiséget mutattak be, mint a Pestmegyei Kamara titkárát, akit nagyra becsül a mérnök szakma. Talán el kellene azon gondolkodni, hogy annak a kevés mérnöknek, akik itthon maradtak, valami olyat adni, ami hasznos és talán használható is. A színes szép, de szürke betűkkel írt és többnyire olvashatatlan cikkeket sokan nem igényelik. Az új főtitkárunk épületgépész, ami szerintem a műszaki identitású kollégáknak kedvez. Nekem semmi bajom az építészekkel, meg más nem műszaki kollégákkal a kamarában, de szerintem minden szakágazathoz tartozó kolléga találja meg a szakmai kamaráját, ha ez nem sikerül, akkor hozza létre úgy, mint az építészek tették évekkel ezelőtt. Csak azt nem értem, hogy az MMK-ban lévő építészek miért nem a saját kamarájukat erősítik? Vagy az MMK-ban kevesebb a tagdíj? Sajnos az út-, és hídépítőknek nincs önálló kamarájuk, pedig ez is egy nagy megbecsülésnek örvendő, széles mérnöki réteget felölelő szakma, ahol számos mérnök tevékenykedik, de lehetne további szakágakat felsorolni. A teljes mérnöktársadalom egy kamarán belüli felkarolása szép, de rendkívül eredménytelen vállalkozás, mert nem vagyunk polihisztorok és ezt tudomásul kellene venni, mint anno céhek megtették azt. Tudom a tagdíj bevétel lényeges a kamarák gazdálkodásában. Ezen viszont túl kellene lépni, mert szerintem, a kamarák működését nem elsődlegesen a tagoknak - akik egyébként is tetemes adóterhelésnek vannak kitéve - kellene finanszírozni, hanem a parlamentnek, mert ezeket a szervezeteket a parlament ellenőrzése alá kellene beintegrálni. A jelenlegi helyzet kozmikus és tarthatatlan, mert minden mérnök, vagy mérnöki vállalkozás kötelezően a kereskedelmi és ipari kamarák eltartására kötelezettek évente 5 000Ft befizetésével, árbevételtől, vagy nyereségtől függetlenül, amit a legnagyobb aljas pénzbeszedésnek értékelek, mert ezért semmilyen hasznosítható szolgáltatást nem kap senki, viszont a pénzbeszedők igen jól élnek belőle. Erre még rájön az MMK 37000 Ft- os éves tagdíja! Van olyan mérnöktársam, aki évente nem keres sokkal többet, mert nem tartozik egy bizonyos belső körhöz, ahol a megbízatások x%-át bizonyos célokra kötelezően fel kell ajánlani. A kör középpontjától távolabb esők felajánlási %-a emelkedik a távolsággal arányosan! Ha még lenne egy XY kamara, akkor azt is nekünk kellene eltartanunk? Hol van a folyamat vége? Miért nem lehet profil tiszta, a tagok érdekeit képviselő kamarát alkotni, akik nem hódolnak be mindenkori politikai akaratnak? Tudom, bejegyzésemmel túlmentem a szakanyaggal kapcsolatos kérdéskörön, de most engem meg lehet vesszőzni, mert leírtam olyan dolgokat, melyeket sűrűn bólogató kollégáim, nem mernek és rebellisnek tartanak. Szeretnék érdeklődni, hogy várhatóan mikor lesz rend az MMK-ban és valójában a műszaki értelmiség érdekképviseleti szerve, minden sallangtól megszabadulva? Sajnálom, hogy ma már nincs, vagy csak elvétve jelentkezik saját és a mérnöktársadalmat érintő vélemény –; amelyet az elmúlt időszakban egyáltalán nem óhajtott a MMK vezetése figyelembe venni - amely, előre vinné ügyünket. Tisztelettel a jobb életért!

Facebook-hozzászólásmodul