e-gépész online szaklap

A Magyar Mérnöki Kamara állásfoglalása a beruházások előkészítéséről és költségkereteik tartásáról

| | |  0 | |

Az építõiparban az utóbbi idõben tapasztalható erõteljes fellendülés igényli, hogy a kormányzat és a beruházási rendszer szereplõi áttekintsék a folyamat keltette igények kielégítésének lehetõségeit és az esetleges nem kívánatos tendenciák keletkezésének megelõzését. A Magyar Mérnöki Kamara ezen, a mérnöki tervezõi szolgáltatások szempontjából is alapvetõ folyamathoz kapcsolódóan az alábbi állásfoglalást alakította ki.

 A Magyar Mérnöki Kamara az illetékes kormányzati vezetõkkel tartott személyes megbeszéléseken, továbbá szakmai véleményét tartalmazó írásbeli megkeresésekben hangsúlyozta azokat a feltételeket, amelyek biztosítani képesek a közpénzbõl finanszírozott beruházások tervezett költségkeretek közötti megvalósítását.

Ezek kiemelten az alábbiak:

  • a beruházás megfelelõ elõkészítése, amely igényli a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége által közösen benyújtott beruházási folyamat szabályozás (BFR) és tervezõi szolgáltatás szabályozás (TSZR) elfogadását és jogi szabályozásban való rögzítését;
  • a beruházási költségek szakmailag megalapozott becslése és számítása, amely igényli a beruházások tényleges bekerülési adatainak széleskörû gyûjtését és elemzését, valamint az ezen alapuló adatbázis összeállítását és használatát;
  • a beruházások tényleges megindításának megalapozott elõkészítése, amely igényli, hogy a beruházások csak kivitelezési tervek birtokában kerülhessen kiírásra;
  • a beruházási folyamat szereplõinek világos feladatmegosztása, felelõsségmegosztása és tervezõ általi végigkísérése, amely igényli a fentebb említett BFR és TSZR elfogadását és jogszabályba rögzítését;
  • a kibõvített tervezõi szolgáltatások anyagi- egzisztenciális hátterének megteremtése, amely igényli a TSZR-hez kapcsolódó díjszabási rendszer elfogadását és betartásához fûzõdõ garanciák rögzítését.

A Magyar Mérnöki Kamara a fentiekre vonatkozó kezdeményezéseit – ide értve a BFR-re és TSZR-re vonatkozó koncepciót – a Magyar Építész Kamarával és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével folyamatosan egyeztetve alakította ki, és a jövõben is rendelkezésre áll az ezek megvalósítását szolgáló kormányzati egyeztetésekhez.

A kamara meggyõzõdése, hogy a jogalkotás keretében mielõbb el kell végezni a fenti elvek jogszabályban való rögzítését. Csak ilyen módon mozdítható elõ, hogy a közpénzbõl megvalósuló közepes- és nagy beruházások megfelelõ minõségben, a tervezett határidõre és a tervezett költségkereten belül valósuljanak meg.

Forrás: mmk.hu

Magyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul