e-gépész online szaklap

Tervezői Pályázat a „Magyar Épületgépészek Napja 2017” alkalmából

2017. november 3. | e-gépész | |  0 |

A Magyar Épületgépészek Napja Szervezõ Bizottsága a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség elnökségével, a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékkel, a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozatával és a Magyar Épületgépészek Szövetségével közösen nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezõk részére a „Magyar Épületgépészek Napja 2017” alkalmából.

A pályázat témaköre

Az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, mûszaki szempontból kiemelkedõ létesítmény épületgépészeti tervezése. A tervezett létesítmény nagysága nem releváns. Elsõsorban az igényes mérnöki megoldásokat várunk a pályázóktól. Mûemlék épületben tervezett megoldások is helyet kaphatnak. Ilyen esetben az építmény kötöttségek melletti megoldása érdekes.

A tervpályázat célja

Az épületgépészet területén a közelmúltban megkezdett, vagy megvalósult korszerû rendszerek, berendezések figyelemmel kisérése, a kiemelkedõ tervezõi munka elismerése és megismertetése, tervezõk munkájának értékelése. Megkeresni az utóbbi években megvalósult, illetve tervezett munkák közül a legjobb tervmegoldást és tervezõt, aki az adott feladat tervezésére a mai kornak megfelelõen alkotta meg mérnöki munkáját.

Pályázati feltételek

  • A megtervezett épületgépészeti rendszer korszerû megoldásokat tartalmazzon (környezetkímélõ, energiatakarékos, megújuló energia stb.), a betervezett berendezések hazai minõsítéssel rendelkezzenek.
  • Egy tervezõ egy tervdokumentációval pályázhat.
  • Pályázni 2012–2017-ben megkezdett vagy megvalósult magas színvonalon, hiánytalanul tervezett létesítmény épületgépészeti terveivel lehet.
  • Pályázhat minden magyar állampolgár, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott épületgépész tervezõi jogosultsággal rendelkezik.
  • Az értékelhetõség feltétele a pályázó pályázatának bemutatása elõadás formájában a Magyar Épületgépészek Napja 2017 rendezvényén.

A pályázat beadásának módja

  • A tervezett épületgépészeti rendszer rövid leírása, kiemelve az újszerû vagy a szokástól eltérõ épületgépészeti megoldásokat, valamint a kivitelezés jelenlegi állapotát max. 4 (A4-es) oldalon.
  • A tervdokumentációból 1 pld. mûleírás és legfeljebb 5 lényegi információt tartalmazó tervlapot kell mellékelni.
  • Pályázati indoklás max. 2 oldalon, hogy miért tartja a pályázó a tervezett megoldást újszerûnek, kimagaslónak.
  • Fényképes szakmai önéletrajz a fontosabb munkák felsorolásával.

Az írott anyagot befûzött, esztétikus formában kell benyújtani a tervlapokkal együtt.

A tervpályázat meghirdetése

A pályázat a Magyar Mérnöki Kamara honlapjain, (www.mmk.hu, www.e-gepesz.hu), a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség honlapján (www.epgepkoord.hu), a rendezvény önálló (www.talalkozzunk.hu) honlapján, valamint szakmai folyóiratokban és szakmai honlapokon kerül meghirdetésre.

A tervpályázat jellege

A tervpályázat általános eljárású, a részt vevõ pályázók körét tekintve nyílt, valamennyi érdekelt benyújthat pályamûvet. A tervpályázat formája szerint nyílt pályázat.

A pályázat benyújtásának határideje

2017. november 14. 24 h.

A pályázat benyújtásának helye és módja                            

A pályázatot zárt borítékban, „Épületgépészeti Tagozat” megjelöléssel, a Magyar Mérnöki Kamara, 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. II. em. alatti irodájába kell eljuttatni postán, vagy személyesen.

A Bíráló Bizottság

A pályázatokat a MMK Épületgépészeti Tagozatának Minõsítõ Bizottsága által összeállított szakértõi testület bírálja el 2017 december 1-ig. A Bíráló Bizottság döntését a díjazott tekintetében egyhangú szavazással hozza meg. A pályázat eredményességének feltétele a legalább 4 pályamû beérkezése.

A tervpályázatok bemutatása

Az arra érdemes pályamûveket a Magyar Épületgépészek Napján a tervezõ és a vele együtt dolgozó, gondolkodó, új szakmai megoldásokat felvonultató, ipari és szakmai partnere elõadás formájában bemutatja. Lehetõség van a pályázatok szakcikk formájában való megjelenítésére is.

A pályamûvek díjazása

Az elsõ három helyezett oklevelet kap. A pályázat elsõ helyezettje megkapja az „Év Épületgépész Tervezõje” díjat.

A tervpályázat eredményhirdetése

A nyertes pályázatok a Magyar Épületgépészek Napján kerülnek kihirdetésre. A pályázat eredményét a mértékadó épületgépészeti kiadványokban és elektronikus felületeken közzétesszük.

A tervpályázati díjak átadása

A nyertes pályázatok díjazására a „Magyar Épületgépészek Napja 2017” keretében kerül sor. Az „Év Épületgépész Tervezõje” díj az Épületgépész Bál alkalmával kerül átadásra.

Dr. Kajtár László s.k.
Épületgépészeti és Gépészeti
Eljárástechnika Tanszék
tanszékvezetõ

Dr. Barótfi István s.k.
Magyar Épületgépészeti
Koordinációs Szövetség
elnök

Golyán László s.k.
Magyar Épületgépészek
Szövetsége
elnök

Nagy Gyula s.k.
Magyar Mérnöki Kamara
elnök

Magyar Épületgépészek NapjaTervezői Konferencia

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul