e-gépész online szaklap

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. és a Magyar Mérnöki Kamara közötti egyeztetés

2017. október 9. | e-gépész | |  5 |

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) elnöke személyes találkozót kezdeményezett a Nemzeti Közművekhez tartozó FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyvezetőjével a gyakorló tervezőktől érkezett, a tervbeadással kapcsolatos helyzet egyeztetésére, annak érdekében, hogy az ügyintézési idő még rövidebb legyen és megszűnjenek az állítólagos ügyintézési problémák.

Az egyeztetésre 2017.09.13-án került sor, amelyen részt vett a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. részéről dr. Berze György ügyvezető és Balázs Beáta beruházási igazgató, valamint az MMK részéről Nagy Gyula elnök, Seidl Tibor MMK Tudásközpont vezető és Csanád Bálint a BPMK épületgépész szakcsoport vezetője.

A Nemzeti Közművek földgázelosztó társaságának és az MMK-nak közös célja az, hogy segítsék a tervező mérnököket tevékenységük végzésében. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy módosította tervbeadási rendszerét és áttért a sorszámhúzásos rendszerre, amely keretében minden tőle telhetőt megtesz a napi igények fogadása érdekében. Az új eljárás keretében intézkednek a tervbeadásnál, az ügyfelek részéről tapasztalt eljárásrendi szabálytalanságok kiküszöbölésére is.

A tervellenőri kapacitás elegendő a beérkező tervek feldolgozásához, de ha igény van rá, bővíthető a kapacitás, így minden esetben tartható a 8 munkanapos ügyintézési határidő. Az egyeztetésen Nagy Gyula elnök átadta a kamara által kidolgozott egyszerűsítési javaslatokat, amelyben a javasolt eljárások lényegesen egyszerűsítenék az engedélyezési, tervbeadási folyamatokat. Ezeket a javaslatokat MMK korábban eljuttatta a Miniszterelnökség részére is.

Annak érdekében, hogy segítsék a Nemzeti Közművek földgázelosztó társaságának munkáját, az MMK átadja a tervezők azonosítására szolgáló nyilvántartását, amely alkalmazásával a tervezői jogosultság igazolása biztonságosabb és egyszerűbb lehet. A jelenlévők a jövőben közvetlen egyeztetésekkel igyekeznek a tervezőktől érkező észrevételeket kezelni.

(Megjegyzés: A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. jóváhagyása nélkül jelent meg az egyeztetésről készült korábbi tájékoztató, amelyet az MMK elnöke állított össze. dr. Berze György ügyvezető úr kérte a szöveg eltávolítását és az általuk átfogalmazott szöveg megjelentetését, ezt kérésének megfelelően teljesítjük.)

Magyar Mérnöki KamaraTervező

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Lengyel Ferenc | 2017. okt. 25.

http://www.foldgazelosztas.hu/ találtam rá: "Tervfelülvizsgálatra történő tervbeadás" hír alatt: Felhívjuk a tisztelt Ügyfelek figyelmét a tervek postai úton történő beadásának lehetőségére! Kiírhatnák hogy hová kell küldeni. http://www.foldgazelosztas.hu/Dokumentumtar alatt elérhető http://www.foldgazelosztas.hu/contents/Documents/Dokumentumok/Dokumentumtar/G%C3%A1zm%C3%A9r%C5%91%20%C3%A9s%20nyom%C3%A1sszab%C3%A1lyoz%C3%B3%20m%C5%B1szaki%20k%C3%B6vetelm%C3%A9nyek/Tervdokumentaciok_befogadasi_feltetelei_uj.pdf?download "Tervdokumentaciok_befogadasi_feltetelei_uj.pdf" a szükséges dokumentumokról Biztonsági és egészségvédelmi terv kérését is indokolatlannak tartom, tervenként 5-10ezer forint többlet a semmiért, senki sem olvassa el, csak kipipálják, hogy ilyen is van. http://www.megsz.hu/megsz/hirtar/aktualis-hirek/11-altalanos-hirek/4684-2016-05-02-12-10-55.html ennek az kezeményezésnek sem látni eredményét.


Zoárd | 2017. okt. 7.

Továbbra sem értem, miért nem lehet postán beadni a tervet, miért nem lehet az észrevételeket olvasható formában mail-en keresztül eljuttatni a tervezőhöz. Amíg ez a két pont nem rendezhető, nincs előrelépés!


Kiss Eszter | 2017. okt. 6.

Pár gondolat a fenti közleményhez. Az országban számos elosztói engedélyes van. A teljesség igénye nélkül felsorolnám a jelentősebbeket és a szolgáltatási területükön található gázfelhasználók becsült számát: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. –; kb.298.486 felhasználó E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. –; kb.301.561 felhasználó Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. - kb. 680.000 felhasználó FőGÁZ Földgázelosztási Kft. –; kb. 770.000 felhasználó Magyar Gázszolgáltató Kft. –; kb. 33.000 felhasználó Tigáz –; DSO Földgázelosztó Kft. –; kb. 1.230.000 felhasználó Engedélyes: aki a Get szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Hivatal által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik. Ha egy elosztói engedélyes rendelkezik érvényes engedéllyel, akkor annak kötelezően –; törvény szerint –; előírt kötelességei is vannak. Ha nem tudja a kötelezettségeit teljesíteni, akkor elméletileg annak komoly következményeinek kellene lennie. Véleményem szerint az az indok miszerint a tervellenőrök kapacítása napi 60 (!!???) terv teljes mértékben az elosztói engedélyes belső ügye. Nem ismerek semmi olyan törvényt, rendeletet, amely szerint elosztói engedélyes korlátozhatja/maximálhatja a naponta ellenőrzött (és hangsúlyoznám nem jóváhagyott) tervek számát. Legyenszíves valaki megírni nekem, hogy honnan ered ez a konkrétan meghatározott darabszám! Ismételten felhívnám a FőGÁZ Földgázelosztási Kft. részéről a beruházási igazgató és az ügyvezető figyelmét arra, hogy rendelkezésükre áll egy igen fejlett ügyviteli rendszer, melynek segítségével egyértelmű, konkrét számadatokkal lehívható az azonos időszak bármely napjának –; pl. 2015-ös év, 2016-os év –; jóváhagyott tervszáma, mely számukra érdekes lehet. Miért nem élnek a program által nyújtott lehetőségek tárházával? Ha műszaki oldalról semmilyen jogszabályi változás nem történt, akkor miért lassul a tervellenőrzési folyamat?? Ha FőGÁZ Földgázelosztási Kft. nyíltan kijelentheti, hogy az ő kapacítása napi 60 terv ellenőrzése, akkor esetleg kijelenthetjük, hogy országos szinten munkanapokon kb. 260 terv ellenőrzése lehetséges. (Azt azért érdemes szem előtt tartani, hogy az ellenőrzés és a jóváhagyás nem azonos!!) Hol van ilyenkor a felettes és egyben ellenőrző szerv és mit tesz? Miért hagyja az „;eljárásrendi szabálytalanságokat“;? A többi elosztói engedélyes is tehet ilyen kijelentést mindenféle következmény nélkül? A törvény meghatározza a 8 napos ügyintézési határidőt. Ennek megfelelően kell a folyamatokat szerveznie az elosztói engedélyeseknek és nem fordítva, ahogyan a közleményben áll. ÉRTHETETLEN, hogy egy engedélyes az előírt 8 napos ügyintézési határidőre hivatkozva maximálhatja az ellenőrzött tervek darabszámát! (Rendelkeznek-e konkrét tervellenőrzői gyakorlattal az egyeztetést végző személyek, valóban mi alapján határozták meg ezt a szép kerek számot?) További kérdésem a fenti elosztói engedélyeshez, amire választ vár számtalan tervező: miért kell minden meglévő gázmérős tervhez a gázmérőről egy közeli és egy távoli fényképet mellékelni? Hol van rendeletileg/törvényileg kötelezően előírva? Hol marad az engedélyes adatállománya –; gázmérő típusa, gyártási száma stb. Ha pedig nincs mindez nyilvántartva, akkor hogyan is végzi a tevékenységét? Hivatkozással fenti ügyre az alábbi észrevételt teszem. A tervbeadás és a MEO mellékleteként kötelezően előírt különböző, eddig nem szükséges "dokumentumok" - fotók, ilyen-olyan másolatok - észrevehetően a szerelési munkákat a FőGÁZ Földgázelosztási Kft. szolgáltatási területén az ILLEGÁLIS GÁZSZERELÉS irányába tolják meglévő gázmérők esetén. Úgy tűnik, hogy a mendzsment célja ez volt és ez részben már teljesül is.


Murányi Sándor | 2017. okt. 5.

"áttért a sorszámhúzásos rendszerre" Ugye ez vicc? Amikor be kell tartanunk ezernyi felesleges szabályt, részt kell vennünk ezernyi felesleges képzésen akkor mi is huzhatunk sorszámot, hogy ez betartom, ezt meg nem?


Ács Béla | 2017. okt. 5.

Ha tervet akarok beadni, a müü szoba ajtaján majdnem naponta jelennek meg aktuális változások, amelyek így követhetetlenek.Minden tervbeadási űrlapon szerepel a tervező neve, telefonszáma és e-mail címe. Igy a Főgáz szinte naprakész címlistával rendelkezik a tervezőkről. Talán megoldható lenne egy kör e-mail-ban értesíteni a tervezőket az esetenkénti változásokról. Nem hiszem, hogy ez a FőGÁZ-nak akkora nehézséget és költséget jelentene, amely megrengetné a működését. Nagyon sok bosszúság megtakarítható lenne. Ami a tervfelülvizsgáló létszámot illeti, a néhány évvel ezelőtti 10-12 fős létszámról fokozatosan történ t a leépítés. Miért????

Facebook-hozzászólásmodul