e-gépész online szaklap

Megújuló erőművek a világban

| | |  0 | |

Az IRENA (International Renewable Energy Agency) márciusban megjelent legfrissebb megújuló kapacitás statisztikája 2007 és 2016 között mutatja be a fejlődési irányokat a világban. A kiadvány a maximális nettó beépített erőművi és villamosenergia-termelői kapacitásokat foglalja össze. Az adatok azokat a hálózatra csatlakoztatott kapacitásokat fogják össze, amelyeket az IRENA kérdőívek, nemzeti hivatalos statisztikák, ipari egyesületek kiadványai, egyéb kiadványok és cikkek segítségével gyűjtött össze.

Az alábbiakban a 2016. év tendenciára fókuszálunk, a téma iránt érdeklődők a részletes tanulmányt elérhetik az IRENA weboldalán.

2016 végén a megújuló villamosenergia-termelési kapacitás elérte a 2006 GW-ot, ehhez hozzá lehet számítani még 122 GW szivattyús-tározós erőművi kapacitást is. A 2006 GW erőművi kapacitás legnagyobb részét a vízerőművek teszik ki (1122 GW). A szélerőművek beépített kapacitása 467 GW, a napenergia-alapú erőműveké 296 GW. Bioenergia gyűjtőnév alatt 110 GW beépített kapacitással számolhatunk, a geotermikus erőművek beépített kapacitása 13 GW. Az ár-apály, hullám- és óceáni erőművek együttesen kb. 0,5 GW kapacitást képviselnek. Az energiaforrások szerint százalékos megoszlást az 1. ábra szemlélteti.

A megújuló erőművek beépített teljesítménye 2009 óta évente 8-9%-kal növekszik, ez 2016 során is folytatódott: a beépített kapacitás 161 GW-tal nőtt (8,7%). Tavaly az újonnan létesített erőművek (2. ábra) domináns energiaforrása a napenergia volt (71 GW), amelyet a szél- (51 GW), majd a víz- (30 GW) és a bioenergia (9 GW) követett. A geotermikus kapacitások 1 GW alatt maradtak.

A regionális eloszlást (1. táblázat) tekintve a kapacitások 41%-a (812 GW) Ázsiában üzemel. Ázsia egyúttal a leggyorsabban fejlődő régió is, a megújuló kapacitások 13,1%-kal nőttek a 2016-os év során. Észak-Amerikában 24 GW-nyi új megújuló kapacitás létesült, míg Európában 21 GW. A növekedés üteme Európában stagnál, az európai országok közel felében nem, vagy csak nagyon csekély volt a megújuló kapacitásnövekedés. A 2016-os év során a növekedési ütem Afrikában számottevő volt, a beépült 4,1 GW kapacitás az előző évi kétszerese.

Technológiánként kiemelve a tavalyi év tendenciáit:
• Víz: 2016-ban az új kapacitások fele Brazíliában és Kínában létesült (14,6 GW összesen), nagyobb, 1 GW feletti létesítések Kanadában, Ecuadorban, Etiópiában és Indiában voltak.
• Szél: Az új kapacitások háromnegyede négy országra koncentrálódott: Kína (19 GW), USA (9 GW), Németország (5 GW) és India (4 GW). Brazíliában a szélerőművi kapacitás is jelentősen nőtt, összesen 2 GW-tal.
• Bioenergia: Az új kapacitások döntő hányada Ázsiában létesült (5,9 GW), így Ázsia gyors ütemben zárkózik fel a bioenergia-hasznosításban vezető Európához (a globális részarány tekintetében Ázsia jelenleg 32, Európa pedig 34%-ot képvisel). Európa (1,3 GW) és Dél-Amerika (0,9 GW) volt a másik két régió, ahol szignifikáns volt a tavalyi növekedés.
• Nap: Ázsia vezető helyen szerepel a napenergia-alapú kapacitások tekintetében is, 2016 végére a beépített kapacitás elérte a 139 GW-ot, a tavalyi növekedés 50 GW. Az új kapacitások több mint fele Kínában létesült (34 GW). Számottevő volt a növekedés az USA-ban (11 GW), Japánban (8 GW) és Indiában is (4 GW). Európában a beépített kapacitás 104 GW-ra nőtt, tavaly a legnagyobb növekedés Németországban és az Egyesült Királyságban volt.
• Geotermia: 2016-ban 780 MW-tal nőtt a geotermikus erőművek beépített kapacitása, amely Kenya (485 MW), Törökország (150 MW), Indonézia (95 MW) és Olaszország (55 MW) új geotermikus erőműveiből áll össze.

Az IRENA 2016-os jelentése kísérletet tett a szigetüzemű megújuló erőművi kapacitások becslésére is, mely becslést a jövőben tovább szeretnének pontosítani. Adatgyűjtésük alapján a szigetüzemű kapacitások 2016 végén elérhették a 2800 MW beépített teljesítményt. Ennek közel 10%-a lehet vízerőművi kapacitás, 40% körül lehetnek a napenergia-alapú kapacitások (a háztartási méretű naperőművek és a napenergia-hasznosításon alapuló világítás), a maradék kapacitás pedig kis biomassza-elgázosítókból, biogáz-erőművekből és biomassza-alapú ipari létesítményekből tevődik össze. Az IRENA becslése szerint közel 60 millió háztartást (300 millió embert) szolgálnak ki ezek a szigetüzemű megújuló kapacitások.
Forrás: www.irena.org

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul