e-gépész online szaklap

Új tudományos eredmények és fokozatok a BME ÉPGET Tanszéken

| | |  0 | |

A BME Szenátus nyilvános ünnepi ülését 2017. május 27-én tartotta a BME Aulájában, ahol kitüntetéseket, habil és PhD okleveleket adtak át. A Gépészmérnöki Kar Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszéke több munkatársa is szerepelt a rendezvényen, három PhD és egy habilitációs oklevél átvételében voltak érintve.

Habilitáció

Eredményes habilitációs eljárása lezárásaként Dr. Kajtár László tanszékvezető átvette habilitációs oklevelét.
A tudományos eredményeket összefoglaló dolgozat címe: Irodaházak hő- és levegőminőségi komfort elemzése.
A habilitációs előadás címe: Hővisszanyerés alkalmazása a klímatechnikában.

PhD doktori fokozat

Doktori oklevelüket a rendezvényen vették át:

1. Jasper Andor okl. gépészmérnök
Disszertáció témája: Távhőellátó rendszerek tervezésének és üzemeltetésének optimalizációja (Témavezető: Dr. Garbai László)

2. Horváth Miklós okl. gépészmérnök
Disszertáció témája: Adott felületre érkező globálsugárzás számítása, rendszerszintű hasznosítása épületekben (Témavezető: Dr. Csoknyai Tamás)

3. Nyers Árpád okl. gépészmérnök
Disszertáció témája: Víz-víz hőszivattyús fűtési rendszerek energetikai optimalizálása (Témavezető: Dr. Garbai László)

Az új tudományos fokozatokkal tovább erősödött a hazai épületgépészeti szakmai-tudományos élet.
Az elért eredmények jelentőségét növeli az a tény, hogy az épületgépész oktatók közül mindössze hat fő rendelkezik a „habil” tudományos fokozattal és közülük három fő aktív korú. Gratulálunk a fokozatot szerzett épületgépész kollégáknak és további eredményes munkát, jó egészséget kívánunk.

Dr. Kajtár László átveszi habilitációs oklevelét a BME Rektorától

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul