e-gépész online szaklap

Kazán és égéstermék-elvezető csatlakoztatása

| | |  0 | |

Az MBSZ frissítésével kapcsolatosan már letölthető a gázfogyasztó készülékek telepítését, karbantartását és ellenőrzését megkönnyítő segédlet a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének honlapjáról. A segédlet segítségével pontosan azonosítható, hogy hol csatlakoznak egymáshoz a felhasználói berendezés különböző CE jelek hatálya alatt forgalomba hozott részei.

Forrás: www.mgve.hu

A CEN/TR 1749 gázfogyasztó készülék típusokat szemléltető ábrái csak a gázfogyasztó készülék típusok azonosítását szolgálják. A CEN/TR 1749 ábrái a gázfogyasztó készülékek CE típus-megfelelőséget igazoló eljárásai, gyártók és gázkészülék tanúsító intézetek számára készültek. Ennek megfelelően a CEN/TR 1749 ábrái nem mutatják be minden esetben a gázfogyasztó készüléket befogadó épület és a gázkészülék viszonyát, a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségének légellátását és nem mutatják be minden esetben a gázfogyasztó készüléket kiszolgáló, gázfogyasztó készüléktől független CE jel hatálya forgalomba hozott égési-levegőellátó és égéstermék-elvezető szerkezeteket sem.

Az CEN/TR 1749 helyébe lépő EN 1749 szabvány előkészítése során elhangzott, hogy gázfogyasztó készülékek megfelelőség tanúsítási eljárásai számára készülő szabványon kívül, kifejezetten kívánatos, hogy a tagállami telepítési eljárások megkönnyítése érdekében, olyan a CEN/TR 1749 ábráinál részletesebb segédletek készüljenek, amelyek a gázfogyasztó készülék típusokat a forgalomba hozatali eljárásrenddel azonosan határozzák meg, ugyanakkor bemutatják a gázfogyasztó készülékek teljes telepítési környezetét is. Ennek megfelelően az MGVE segédlet szemléltető ábrái a CEN/TR 1749 ábráinál sokkal részletesebbek és a gázfogyasztó készülékek telepítési eljárásaiban közreműködő szakemberek (épületgépészek, gázkészülék szerelők, kéményseprők) számára készültek. A segédlet a gázkészülék típusokat a teljes felhasználói (gáz) berendezés részeként mutatja be, kitérve a gázfogyasztó készülék és a befogadó épület viszonyának bemutatására, valamint egyértelműen, elkülöníthető módon azonosítva a gázfogyasztó készülék részét képező égéstermék-vezető, és a gázfogyasztó készüléktől független CE jel hatálya alatt forgalomba hozott égési-levegőellátó és égéstermék-elvezetőket.

A segédlet segítségével pontosan azonosítható, hogy hol csatlakoznak egymáshoz a felhasználói berendezés különböző CE jelek hatálya alatt forgalomba hozott részei. A felhasználói berendezésen belül a különböző CE jelek hatálya alatt forgalomba hozott részek csatlakozási pontjainak helyét egyértelműen azonosítani kell, mert csatlakozások mechanikailag korrekt összekapcsolhatóságát a tervezőnek, a megvalósított csatlakozások megfelelő tömörségét pedig az üzembe helyezőnek kell igazolnia, mert a telepítés helyszínére elkülönülten szállított részek megfelelő összekapcsolhatósága csak az azonos CE jel hatálya alatt forgalomba hozott rendszereken belül (Például a gázfogyasztó készülék, mint rendszeren, vagy egy égéstermék-elvezető,mint rendszeren belül) garantált, a különböző CE jel hatálya alatt forgalomba hozott rendszerek csatlakozásánál (például a gázfogyasztó készülék és az égéstermék-elvezető csatlakozásánál) a mechanikailag korrekt összekapcsolhatóság nem garantált, azt a tervezőnek ellenőriznie kell. Az ábrák segítségével megállapítható például, hogy hol csatlakozik a C4 típusú gázkazán részét képező égéstermék-vezető, az Építési termék rendelet hatálya alatt forgalomba hozott égéstermék-elvezetővel. A segédlet számos „nyitott” kérdésre is választ ad. Például arra, hogy a gázfogyasztó készülék kivitele a forgalomba hozatal után is meg kell feleljen az azonosítási dokumentációnak. Ebből következően például az indító-idomnak is meg kell felelnie az azonosítási dokumentációnak (A C6 típus esetében is), ha a gázfogyasztó készülék gyártója az indító-idomot a gázfogyasztó készülék részeként azonosította, vagy hogy csak a B1, B2, és C6 típusú gázfogyasztó készülékek nem rendelkeznek meghosszabbító szerelvénnyel, minden más típus esetben a gázfogyasztó készülék részét képezik legalább a felállítási helyiségen átvezető égési-levegőellátó és égéstermék-vezető szerelvének, amelyek kivitele igazoltan meg kell feleljen a gázfogyasztó készülék azonosítási dokumentációjának. Megtudhatjuk például azt is, hogy a gázkészülék típusát a telepítési terv, vagy az egyszerűsített készülék csere bizonylaton feltüntetett típus szerint kell azonosítani a kivitelezés és a későbbi ellenőrzések során is, és a telepítési terv szerinti típust jelölni is kell.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul