e-gépész online szaklap

Hogyan tovább, Mérnöki Kamara?

| | |  0 | |

Nagy Gyula elnök úgymond székfoglalója a Mérnök Újságból. Amit önkényesen kiemelnénk: cél a szabványok legteljesebb körű lefordítása és ingyenessé tétele.

Az elmúlt hetekben több tagozat és megyei kamara meghívásának tettem eleget, és minden helyen, de a küldöttgyűlésen is elhangzott a kérdés: Mit ad nekünk a kamara? Mit is valójában? A kamara lehetőséget ad, az önkormányzatiság, a köztestületi szervezeti forma adta szakmai és jogi lehetőséget. Melyek ezek? A szervezett működés, a szakmai felkészültség emelése, a szakmagyakorlás teltételeinek meghatározása és ellenérzése, valamint az érdekvédelem. A mai formában működő kamarát előkészítő Mérnöki Kamara Egyesület elnökségi határozata (1994. II. 23.) Így fogalmazta meg a testület koncepcióját: „A szakmai kamarák a köz érdekében biztosítják és felügyelik a személyiséghez kötődő szakmai feltételek meglétét."

A kamarai munkát az elmúlt évek eredményeire alapozva kell folytatni, továbbfejlesztve a szakmai továbbképzést és az érdekképviseletet. A nemzet gazdasága csak magasan képzett mérnökök közreműködésével növekedhet, ezért a minőségi munka érdekében kiemelten kell kezelni a mérnökök kamarai képzését, információhoz jutását. Az a nyelv, amelyiken nem érhető el minden információ, elsorvadásra van Ítélve, ezért különösen fontos például a szabványok lefordítása és a hozzájuk való szabad hozzáférés.

Az érdekvédelem területén el kell érni, hogy a szakmai, a gazdasági, de a politikai érdekek is találkozzanak egymással. Fontos, hogy a jogszabályi környezet segítse, és ne gátolja az alkotó mérnöki munkát. Ennek érdekében a kamara a beruházások előkészítését segítő több szakmai dokumentumot dolgozott ki, kiemelve a független tervezői közreműködés fontosságát, a kiviteli tervből való pályáztatásnak d beruházás eredményességét javító bevezetését. Alapkövetelmény, hogy a mérnök egy adott beruházás teljes folyamatának résztvevője legyen.

Eredményes munkát csak a szakmai szervezetek, a szakmai kamarák összefogásával lehet elérni, ezért ki kell dolgozni a folyamatos konzultáció és együttműködés rendszerét. Egymással egyeztetve, megfelelő munkamegosztással, egymás érdekeinek figyelembevételével és tiszteletben tartásával lehet eredményes a tevékenységünk.

A kamara elnök, az elnökség önmagában nem elegendő a feladatok megoldására, itt a megyei kamarák, a tagozatok és a kamarai tagok összefogására, együttes munkájára lesz szükség. Ehhez a közös munkához kívánok sikeres négy évet!

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul