e-gépész online szaklap

Zöldülő Föld

| | |  10 | |

A klímaváltozás valós, bár az okokon még vitatkoznak a tudósok és a politikusok. Ami biztos: a szén-dioxid-szint növekedett. Lehet ennek pozitív hozadéka? Úgy tűnik, igen.

Reményi Károly, az MTA rendes tagjának "A zöldülő Föld" című, az Energiagazdálkodás című lapban megjelent cikkéből idézünk:

"A légköri CO2-koncentráció növekedésének hatására a növényzet mennyisége általában az egész Földön növekedett. A szárazföldi, úgynevezett C3-as növényeknél az emelt CO2-koncentráció hatására megnövekszik a fotoszintetikus aktivitás és a szárazanyag-produkció. Több növénynél csökken a vízfelhasználás. Növekszik az agrártermelés és javul az élelmiszerek minősége. A CO2-koncentráció növekedésekor számos növénynek a pórusait kisebb mértékben kell nyitnia, igy a vízveszteség ugyanannyi CO2-abszorbció mellett kisebb lesz.

A zöldülést értékelő modell szerint a Föld növényzettel való fedettsége 18 millió négyzetkilométerrel nőtt, elsősorban a CO2-tápIálásnak betudhatóan.

Kísérletekben a CO2-koncentrációnak 475-600 ppm-re növelésekor a levelek fotoszintézise átlagosan 40%-kal nőtt. A föld feletti szárazanyag-termelés 17%-kal, a földalatti több mint 30%-kal nőtt. A betakarítható termés búza, rizs és szója esetében 12-4%-kal volt nagyobb. A vízfelhasználás 22%-kal csökkent."

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Ficedula albicollis | 2017. máj. 28.

"...szörnyű, ha még mindig itt tartunk.." A man made klímakatasztrófa szekta hívei által tátott szájjal majmolt IPCC azt találta kijelenteni, hogy minden nyilvánosságra hozott tanulmánynak 97%-a az ember okozta globális felmelegedést igazolja. Csak ismételni tudom, ez egy teljesen nyilvánvaló, nagyon könnyen megcáfolható hazugság. Több száz olyan tanulmánnyal, tudományos munkával találkoztam az elmúlt több, mint egy évtized alatt, amely kifejezetten tud.bizonyítékokkal alátámasztva utasítja el az AGW-t és közte több tucatnyi olyannal is, amely több száz, vagy talán még ezer oldalt is maghaladó tudományos levezetések végkonklúziójaként, egyenesen csalásnak, hazugságnak, szélhámosságnak nevezik. Tételezzük fel, hogy túlzok, és legfeljebb 10 lehetett az a sok száz.Akkor is ezzel szemben legalább 333-at kellene felmutatni,a 97 % birtokában, amely igazolhatná az AGW(antropogen global warming) tényként beállítani szándékozott hamis állításait. Tudna itt valaki, az AGW mellett elkötelezettek közül legalább hármat megjelölni?.. legalább egyetlen- egyet? érdeklődve várom. Várjuk!?.. legalább egyetlen- egyet! ha nem megy , még egy számítógépes modellt is nagy érdeklődéssel fogadnék. Miért kell akkor egymilliárd aláírást gyűjtetni nyilvánvalóan hozzá nem értő laikusoktól?Miért nem a 97 % hozzáértő és az AGW mellett állítólag elkötelezett klímakutatótól gyűjti a témában teljesen dilettáns államelnök úr? Az Amerikai Meteorológiai Társaság 2012-ben 7000 (hétezer) tagjának küldött ki kérdőívet. 1862 válasz érkezett vissza.73 százaléka válaszra sem méltatta.A visszaérkezett válasz 26,6 százalékból, a válaszadók 52 százaléka vélte úgy, hogy úgy látja a 20. században volt felmelegedés és ezért főleg az ember felelős.(de nem teljes mértékben!) Tehát a 7000 megkérdezettből mindössze 963 (13,7 %) A másik fele, 48 % azt állította, hogy a felmelegedésnek természetes okai voltak, ill. véleménye szerint egyáltalán nem volt tapasztalható felmelegedés, vagy nem tudja , vagy bizonytalan, hogy volt-e, és ha volt mi lehetett az oka. Tehát halvány jele sincs a 97 % konszenzusnak. Sőt a hétezres tagság alig 14 százaléka nyilvánította ki , hogy szerinte volt, van, lehetséges az AGW. Ugyanilyen eredménnyel járt a holland környezetvédelmi ügynökség amely szintén közzé tette e tárgyban a felmérése eredményét. ők már 6550 nemzetközi ! klímaszakértőnek küldték ki a kérdőívet. A visszaérkezett válaszok ugyanazt tükrözték vissza, mint az amerikai meteorológusoké. 1868 válasz érkezett vissza. Ebből 1233 (66 %), tehát a megkérdezettek18,8 %-ka vélte úgy, a glob. felm. valós és az ember is okozhatta.44 % szerint nem tudja, hogy volt-e és, ha volt mi okozhatta, ill. az emberi befolyás nem lehetett domináns. A 6550 megkérdezettből 4682(71,5%) válaszra sem méltatta a kérdezőket. Hol lehetne még fellelni a tudományos világban a 97 %-kos elsöprő konszenzust?


Ficedula albicollis | 2017. máj. 21.

Barack Obama, az USA leköszönt elnökének a honlapján (barackobama.com) volt olvasható, 2015 májusában a következő felhívás. Szó szerint idézem: " Klímakutatók 97 százaléka egyetért abban, hogy a klímaváltozás valós és az ember által okozott...keresse a tagadókat az ismeretségi körében és nevezze meg őket még ma." Állítólagos "klímakutatók", állítólag 97 %-ka egyetért és kutatni kell a 3 %-kot és fel kell JELENTENI MÉG MA! Szép. Ekkora veszélyt jelenthetne a 97 % - kos elsöprő többségre az a jelentéktelen 3 %? Mennyivel szebb és még PC-nek is minősíthető, ha már egy obligón kívüli oldalon,- mert az egépész a témában annak tekinthető- megüzenjük a szerkesztőnek, hogy egy olyan cikket, természettudományos ismeret terjesztő(?) témájú írást,amely személyes érzelmeink szerint nem PC, akkor hogyan illett volna tálalni a tudatlan plebsznek. Egynémely sorok,megnyilatkozások(és nem csak az itt megjelentek) már-már az ötvenes évekre emlékeztetnek.A "mában is újra megjelennek,jelen lesznek az ilyen baljós kitételek,üzenetek? Azok felé, akik nem állnak be a PC (politikailag korrektnek kihirdetett) rögeszmés téveszmék mögé?Itt is megkezdődnek a perek , mint a világ egynémely szegletében már folynak, azok ellen akik nemhogy tényekkel, számokkal, érvényben levő elfogadott term. tudományos törvényekkel és ezekre alapozott érvekkel cáfolják az emberiség történelmének eddigi legnagyobb csalási kísérletét, hanem pusztán csak kételkednek? Mert a múltunk árnyékában ennek, ez az olvasata egyre inkább realitásnak tűnik. Most még csak a szerkesztőségnek üzenünk, holnap már beállunk Richard Parncutt, a gráci egyetem zenepszichológia professzora mögé, aki halálbüntetés visszaállítását követelte az ember által okozott klímaváltozás tanát kétségbe vonókra?De, a 77 embert legyilkoló norvég tömeggyilkost felmenti alóla? http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/radikaler-professor-todesstrafe-fuer-leugner-des-klimawandels-a-875802.html Esetleg mi megelégszünk, hogy bevagonírozzuk a Gulagra,vagy elegendő lesz kitelepíteni, átnevelni a Hortobágyon? A man made klímavész bibliájának "gondozója"(IPCC) azt találta hazudni(!), hogy minden nyilvánosságra hozott tanulmánynak 97 %-ka az ember által okozott globális felmelegedést igazolja. Ez egy teljesen nyilvánvaló hazugság. A témában vita nélkül is eldönthetően abszolút dilettáns köztársasági elnök urunk,1 milliárd aláírást gyűjtő nemzetközi és hazai mozgalom élére állt. Itthon csak 1 milliót ígért, ha jól emlékezem.Ennek érdekében öregek otthonában, szesz - és tudatmódosítógőzös, zenei fesztiválokon még nála is képzetlenebbek, tájékozatlanabbak, sőt kiskorúak között gyűjtötte a kamerák előtt az aláírásokat a "klímaváltozás" megállítására. A hírek szerint 15 % körüli eredményességgel. Miért akar egy term. tudományos témában, egy a témát illetően,vitán felül "alulképzett" politikus a fent ismertetett környezetben aláírásokat gyűjteni.Miért nem a 97 % elsöprő többségű "klímaszagértőtől" gyűjti az aláírást? Egy olyan legfőbb közjogi méltóságot betöltő jogvégzett személy, akinek tökéletesen tisztában kell lennie azzal a ténnyel, ami az alkotmányunkban is rögzítve van, és amire fel is esküdött Az Alaptörvény X. cikkelye szerint: (2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak. A glob.felmelegedés vs. ember okozta klímaváltozás ügye tudományos kérdés. Az államfő klímaváltozásban nem szakértő, felhívásával megtévesztette Magyarország polgárait, és megítélésem szerint megsértette az alkotmányra tett esküjét is. T. Balajti Zsolt! ..én is.. "..megdöbbentem. Ez szörnyű, ha még mindig itt tartunk. " "Ha a cikk úgy jelent volna meg, hogy a sok káros hatás mellett pozitívumként fogható fel..." Meg tudna nevezni néhányat a sokból, természetesen bizonyítási kényszer nélkül is elegendő.


Ficedula albicollis | 2017. máj. 13.

Tisztelt Balajti Úr! Érdeklődéssel olvasnám(és feltételezem az egépész oldal más olvasói is), ha megtisztelné az olvasóit is a "szörnyű megdöbbenésének" magyarázatával ! Fáradozását előre is megköszönve maradok tisztelettel F.A.


Balajti Zsolt | 2017. máj. 10.

Ficedula albicollis: megdöbbentem. Ez szörnyű, ha még mindig itt tartunk.


Ficedula albicollis | 2017. máj. 9.

"A zöldülést értékelő modell szerint a Föld növényzettel való fedettsége 18 millió négyzetkilométerrel nőtt, elsősorban a CO2-tápIálásnak betudhatóan." nem ismeretes,hogy ki a megállapítás eredeti "szellemi tulajdonosa" és mire alapozta, vagy honnan "származtatja" ezt a kitételt, de egészen biztosan alapos tévedésben tartja magát és sajnos a laikus érdeklődőket is. Bizonyos, hogy az elmúlt századokban és különösen az elmúlt 2-3 évtizedben nőtt a vegetációval borított felület, amely (pl. a Szaharától elhódított területek révén) egy részt természetes és egy része az emberi tevékenységnek tudható be.(dacára a folyamatosan napirenden tartott esőerdő írtásoknak) Azonban ezeknek a területfoglalásoknak semmi köze nincs a vélt vagy valós CO2 "táplálásnak". 1./Az ipari forradalom óta gyakorlatban nem nőtt a koncentráció, hanem 280 és 450ppm között tartózkodott. Ami a Föld történetének egyik minimuma.Ennek bizonyítására rendelkezésére állt volna a klímavész-sarlatánoknak is. 1812 óta mintegy 90 000 mérési adatok között pallérozhatták volna ismereteiket.Bizonyára meg is tették. Hogy miért negligálták ezeket a mért és tudományos igénnyel dokumentált eredményeket, annak egyszerű és kézenfekvő a magyarázata. Nem passzolt az elérni kívánt célhoz. 2./ ez a fajta "táplálás" megemelheti a fotoszintézis produktumát, azaz a növény testtömegét,termelt szárazanyag tömegét, de önmagában egyáltalán nem járhat és nem is jár a területi lefedettség növekedésével. 3./Növekszik az agrártermelés és javul az élelmiszerek minősége. Részben...de nem feltétlenül Pl. a vizsgált kalászosoknál nem így történt. A CO2 konc. növelésére növekedett a búza biomassza produkciója, növényenkénti kalász-száma, a szemtömege,csökkent a szalma,és nő a szem aránya is, viszont lecsökkent a fehérje és a makro- tápelem tartalom.Az ilyen lisztből sütött kenyér gyengébb minőségű. 4./ A fotoszintézis produktum növelésének csak egyik (fontos), szereplője a cO2. *víz *tápanyag * fény (megvilágítás ideje, intenzitása, és hullámhossza is) *kompenzációs pont(az a fénymennyiség, amelynél a fotoszintézis és a légzés egyensúlyban van. Ez az érték is különbözik a fény és árnyék-növények esetében. *hőmérséklet *talaj fizikai összetevői és még lehetne tovább differenciálni. Optimális laboratóriumi körülmények között a levelek fotoszintetikus hatékonysága 15-20 % közöttinek adódott.A szabadban mért értékek jóval ezek alatt maradnak.Egy a köztudatban kiválónak minősített trópusi esőerdő max. 4,5 %-ra képes, ha már a cikk említette a C3-as fotoszintetizáló növényeket, az elvileg magasabb produktumra képes kukoricatábla max. 2 %-ra képes. Szóval a szerző(k)nek nagyobb óvatossággal kellene kezelniük Amikor olvasunk ilyeneket, "Kísérletekben a CO2-koncentrációnak 475-600 ppm-re növelésekor a levelek fotoszintézise átlagosan 40%-kal nőtt." Akkor a kukorica esetében a 2 % "hatékonyság" 2,8-re nő(hetett) volna.De ehhez minden egyéb feltételt is optimalizálni kell, mert az a bizonyos"legszűkebb" keresztmetszet keresztbe tesz. Mindent egybevetve, a CO2 konc. növekedése bizonyosan hasznos a növények szempontjából, és semmilyen szempontból nem lehet káros a klímánkra.Egy abszolút semleges, inert gáz. Azonban, ne essünk át a ló túlsó oldalára . Hogy az elmúlt 50 év vélt, vagy valós antropogén100 ppm növekménye miatt t 18 millió négyzetkilométerrel nőtt volna a vegetációs borítottság... ez egy triviális szamárság. Az USA területe 9,8 millió km2. Nem beszélve arról, hogy homlokegyenest szembe megy a "man made" vagyis az emberi tevékenység által okozott globális klímaváltozás, vagy leánykori nevén még emberi tev. által okozott globális felmelegedés megnevezéssel futtatott, eredeti, klasszikus víziójával. Ezen hihetetlen energiával,(és főleg pénzzel megtámogatott, nagy műgonddal megalkotott AGW (antropogen glob.warming) móricka elmélet gyakorlatilag minden kapcsolódó természettudományos(fiziai, matematikai, biológiai.növény -és sejtélettani) törvényt, alapot negligál és/vagy összezagyvál. Az elmúlt kb. két- két és fél évtizedben, éves szinten tucatnyi, vagy még több, ehhez hasonló irritáló butaságokat olvashatott az érdeklődő laikus és nem annyira laikus közönség. Az AGW önjelölt, és a politika által kiválasztott és felkent,nemzetközi és hazai áltudományos prófétái faktumként tétették közhírré a kötelezőt. Az ide vonatkozó kötelező mantrát röviden összefoglalva. 1./ aszály 2./ éhínség 3./ elsivatagosodás... 4./háború vízért 5./ háború élelemért 6./ háború élhető területért 7./elolvad a sarki jég, pusztulnak a jegesmedvék , van tovább is... 7./-101./-ig. lásd 1-től 7-ig. Hazai "jeles" akadémikusunk ( Dr. M. Cs.) néhányszor tízmilliót, különböző kutatásokra/tanulmányokra folyamatosan eltapsolva(legyünk precízek) az egyiket a másikba átmásolva: " Egybehangzó vélemények szerint(!?) az antropogén eredetű "klímaváltozás" a terrestris(szárazföldi) vegetáció összetételére, ezen belül az erdőtakaróra jelentős hatást fog gyakorolni.Számos helyen foglalkoznak az előre jelzett klímaszcenáriók hatására alakuló vegetáció modellezésével. A jelenlegi koncentráció háromszorosára emelkedett CO2 szint esetére a Potsdam-i PIK intézet modellje szerint mediterrán örökzöld cserjések tenyésznek majd Angliában, az Alpok fenyveseit lombos erdők váltják fel, A fátlan puszták pedig elfoglalják az egész Kárpát- medencét, sőt megjelenne Közép -Németországban és Lengyelországban is...." Vagy hasonló blődlik mint pl. Magyarországon sziciliai klímatikus viszonyok fognak megjelenni 20-30 év múlva ennek következtében. Most nem foglalkozom azzal, hogy jelen pillanatban még "antropogén klímaváltozásról beszélni szigorúan tudományos bizonyítottság és egyáltalán bizonyíthatóság hiányában pedig kimerítheti a sarlatánság fogalmát is. Azonban a háromszoros CO2 konc.bevonása bármilyen kontextusban, bármilyen klímabefolyásoló, módosító, kiemelt környezeti fenyegetettség, havária, vagy tovább erősíthető negatív hatás jellemzésére, növelésére felhasználni ( főleg a már jelen levő koncentráción túlmutatóan) egyértelműen sarlatánság, "jobb" esetben tudatlanság. Ugyanis, ha elfogadhatnánk(de a jelenleg érvényben levő fizikai törvények ezt egyértelműen nem teszik lehetővé) a klímavész-hisztérikusok által sejtelmesen "sugárzási kényszernek" elnevezett áltudományos Móricka-elméletét, a CO2 már 280- ppm-nél is a légkör "sugárzási kényszer" szempontjából gyakorlatilag telített. 280 ppm -nél és a felett , így a jelenlegi koncentráción is, és ezen túl még inkább, gyakorlatilag teljesen hatástalan. Butaság 2-3-szoros konc.- nál bármilyen extra glob. glob. felmelegedési, vagy klímaváltoztatási mutatványra képessé tenni. Ugyanis az összefüggés a vízionált "sugárzási kényszerhelyzetben" nem lineáris, hanem logaritmikus, mint azt egy korábbi hozzászólásomban már ismertettem itt a fórumon, ami egyértelműen és megkérdőjelezhetetlenül kizárja a CO2 konc. további növelésével felmerülő manipulációk valóságtartalmát. Végül: 100 éve ismert tény, hogy a növényvilág jobban érezheti magát a jelenleginél jóval magasabb szén-dioxid koncentráció mellett.Azonban sem a természetes, sem az antropogén szén-dioxidnak bizonyíthatóan az ég világon semmi köze nem lehet, nem volt és nincs is, semmilyen előjelű és eredetű klímaváltozáshoz .


Chiovini György | 2017. máj. 4.

Kezdetben csak szüreteltünk, halásztunk, vadásztunk. Jött a növénytermesztés, állattenyésztés. Majd gáttal elrekesztettük a patakot, folyót, hogy vízimalmot csináljunk. Kezdődött a bányászkodás. Be kell látni, hogy a Föld az emberiség mai létszámát csak a környezetbe való erőteljes beavatkozással tudja ivóvízzel és élelemmel ellátni. Lehet ezt önzésnek nevezni, de ha élni akarunk... A "járulékos" igényekkel van a baj. A tisztánlátás nagy akadálya, hogy a hiány van elfogulatlan szakemberekben, és azokat is túlharsogja a "nincs nagy baj" kórus. Ha ehhez hozzátesszük a félrevezető információk ipari mértékű előállítását, lassan reménytelen a tájékozódás. Ismertek azok a vélemények, hogy kéretlenül is visszafogunk menni a szüretelés- halászat-vadászat szintre. Ezért jó, hogy az épületgépészek is körbe járhatják a témát.


Henszelmann Imre | 2017. máj. 4.

Az indító cikk egy részlet, kéne látni a szövegkörnyezetet. Nem vagyok felkent természetvédő, de hozzátehető, hogy a növényzet gyarapodása mellett pl. a korall-szigetek is erősen pusztulnak, nem csak a jégtakaró, -nagyobb, vagy kisebb mértékben- a már jelenleg is meglévő CO2-koncentráció miatt. Élő környezetünk x millió évvel ezelőtti állapota határozta meg az eddigi "fejlődést", aminek csúcsragadozója az ember. Sejtjeinkben is az akkori ősóceán periódusos-rendszer előfordulási arányát hordozzuk. Ha ezt a lényt fenn akarjuk tartani, akkor a környezetét is igyekeznünk kell születésekori, vagy nagyon hasonló állapotban rögzíteni. Biztos nem jó irány y milliárd évvel ezelőtti légkör felé szaladnunk, ami valamikor 60 atm. CO2 is lehetett. Ezt a karbon-kincset raktározta el a Föld a Nap energiájával algák-moszatok-növények-állatok segítségével mészkő- és dolomit-hegységeink, akár országnyi szigeteink, tőzeg-lignit-szén-olaj-földgáz ásványaink formájában. Egy ma is nagyon igaz közhelyszerűség: "A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön." Sajnos sok fejlesztésünk-termesztésünk-tenyésztésünk környezeti hatását, vagy nem ismerjük időben, vagy elhanyagoljuk, akár véletlenül, akár szándékosan. Ez utóbbi több mint súlyos hiba, ez a "hatályos" politika eredménye, amelynek oka a gazdasági "érdek". A széles látókör nem lenne hibás, főleg, ha széles akarattal párosul(hat)na. Eddigi tapasztalat az, hogy az ember, -önző érdekből- minél inkább beavatkozik a természetbe, annál nagyobb kárt tud okozni. Persze ezzel nem azt mondom, hogy munka helyett sok összejövetelt, vagy tömeggyűlést kéne szervezni.


MP | 2017. máj. 4.

Kedves Zsolt! Látom a veszélyt, amiről beszélsz - de az e-gépész létrehozásakor és azóta is az az alapkoncepciónk, hogy gondolkodó embereknek, műszaki értelmiségnek írunk, tehát mindenki vonja le maga a következtetéseit. Egyébként a klímaváltozás okai - nem a léte - még mindig vita tárgyát képezik. Sajnos a téma nagyon átpolitizált, így a megoldási törekvések is. Itt is léteznek "pártok", pártérdekekkel. Az e-gépész minden (megalapozott) véleménynek helyt ad - a forráskritikát és minősítést az olvasóinkra bízzuk.


Chiovini György | 2017. máj. 3.

Világos cél, hogy minél kisebb mértékben terheljük, sőt rongáljuk a természetes környezetet. Függetlenül attól, hogy a klímaváltozás egyes szempontokból jó, más szempontokból rossz. Ma azonban általánosan elterjedt az a nézet, hogy a legfontosabb teendő a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. Más szóval erre kell elsősorban törekedni, aztán jöhetnek egyéb tennivalók. Meglátásom szerint éppen a szén-dioxid kiemelése miatt kevés történik a környezettudatos szemlélet, életmód, gazdaság, stb. előmozdítására. Groteszk dolog, hogy óriási összejöveteleken fontoskodnak szakértők, politikusok, média szakemberek, ami a folyamat látható helyben topogása miatt "csak egy plusz szén-dioxid fröccs a légkörbe". Sajnos a mai rendszer érdemi működtetőinek csak a rövid távú érdek a fontos. Ebbe a szén-dioxid ügy bele fér. Ebben több a profit, mint a valódi környezettudatosságban.


Balajti Zsolt | 2017. máj. 3.

Veszélyesek az ilyen cikkek, olyan gondolatokat indíthatnak meg, amelyek a klímaváltozást egyfajta szükségszerűségnek, nem pedig a valós veszélynek: a káros események cunamijának tálalják. Kiválthatják önfelmentő, önigazoló teóriák legyártását, híveket szerezhetnek a szkeptikus vagy az ellenérdekelt oldalnak, és ez nem jó. Ha a cikk úgy jelent volna meg, hogy a sok káros hatás mellett pozitívumként fogható fel a magasabb CO2 szint mellett a magasabb növényi reprodukció, akkor más a leányzó fekvése. Így joggal gondolhatja bárki, hogy bárhogy is tesz, nem árt annyira a glóbusznak (hiszen lám: a CO2 ppm növekedése még hasznos is a növényeknek), tehát akkor nem is baj, hogy még a wc-re is kocsival jár, hogy nem tagad meg magától semmilyen további fogyasztást, nameg ráér az az energiahatékonysági/takarékossági beruházás, jobb helye lesz annak a pénznek egy thaiföldi nyaralásban...

Facebook-hozzászólásmodul