e-gépész szaklap

Klímatechnikára vonatkozó szabványok

Frissítve: 2016. június 23.

Hasznos volt Eddig 188 látogatónak tetszett

MSZ EN 378-1:2008 Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 1. rész: Alapkövetelmények, fogalom-meghatározások, osztályozás és kiválasztási kritériumok A
MSZ EN 378-2:2008 Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 2. rész: Tervezés, gyártás, vizsgálat, megjelölés és dokumentáció A
MSZ EN 378-3:2008 Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 3. rész: A telepítés helye és a személyek védelme A
MSZ EN 378-4:2008 Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 4. rész: Üzemeltetés, karbantartás, javítás és hasznosítás A
MSZ EN 1736:2000 Hűtőberendezések és hőszivattyúk. Hajlékony csövek, rezgésszigetelők és kompenzátorok. Követelmények, tervezés és beépítés A
MSZ EN 1861:2000 Hűtőberendezések és hőszivattyúk. A rendszer folyamatábrája, cső- és készüléktervek. Elrendezés és jelképek A
MSZ EN 12178:2004 Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Folyadékszintjelző készülékek. Követelmények, vizsgálat és megjelölés M
MSZ EN 12263:2000 Hűtőberendezések és hőszivattyúk. Biztonsági kapcsolókészülékek nyomáshatároláshoz. Követelmények és vizsgálatok M
MSZ EN 12284:2004 Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Szelepek. Követelmények, vizsgálat és megjelölés M
MSZ EN 13136:2001/A1:2005 Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Nyomáslefúvató készülékek és kapcsolódó csővezetékeik. Számítási módszerek A
MSZ EN 13136:2003 Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Nyomáslefúvató készülékek és kapcsolódó csővezetékeik. Számítási módszerek M
MSZ EN 13313:2003 Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. A személyzet felkészültsége M
MSZ EN 14276-1:2006 Nyomástartó berendezések hűtőrendszerekhez és hőszivattyúkhoz. 1. rész: Edények. Általános követelmények A
MSZ EN 14276-2:2007 Nyomástartó berendezések hűtőrendszerekhez és hőszivattyúkhoz. 2. rész: Csővezetékezés. Általános követelmények A
MSZ EN 14624:2005 Halogénezett hűtőközeges hűtők hordozható szivárgásjelzőinek és helyiség-ellenőrzőinek teljesítőképessége A
CEN/tr 14739:2004    
MSZ 2355:1988 Kompresszoros hűtő- és hőszivattyú-berendezések vizsgálata M
MSZ 2357:1989 Hűtőkompresszorok vizsgálati módszerei M
MSZ CEN/TR 14739:2005 Háztartási hűtő- és fagyasztógépek gyúlékony hűtőközegei kockázatbecslésének kiviteli sémája A
MSZ 2355:1988 Kompresszoros hűtő- és hőszivattyú-berendezések vizsgálata M

Hasznos volt Eddig 188 látogatónak tetszett

Nyomtatható változat