Eseménynaptár
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
Nyitóoldal
Eseménynaptár
Épületgépészeti Tagozat
Cikkarchívum
Hírarchívum
Jogszabályok véleményezése
Szabványok
Szakmai szervezetek
Hírlevél + archívum
Kapcsolat, impresszum
Médiaajánlat
RSS Hírcsatornáink
Épületenergetikai Szakosztály

2015. december 04.:
ZUBADAN hőszivattyús rendszer
Várunk minden kedves érdeklődőt interaktív előadásunkra, ahol teljes körű tájékoztatást adunk a levegő-víz hőszivattyú működéséről, felhasználási és beépítési lehetőségeiről.
Tovább
2015. december 08.:
Mentori konzultáció, Budapest
Mentori tevékenység keretében az Épületgépészeti Tagozat egyéni konzultációs lehetőséget biztosít. A mentorokhoz lehet fordulni egyéni szakmai kérdésekkel, a kamarai szakmagyakorlást érintő kérdésekkel.
Tovább
2015. december 08. és
2015. december 09. között:
XIII. Műszaki Biztonsági Konferencia
A Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség szervezésében.
Tovább
2015. december 10. és
2015. december 11. között:
Tűzvédelmi szakvizsga idén utoljára
A szakemberek távoktatásos képzés keretein belül rugalmas feltételekkel és megbízható tartalommal végezhetik el a tűzvédelmi szakvizsgát már 8 foglalkozási ágban.
VGF Képzés
2015. december 10.:
Decentralizált szellőzés workshop
A Zehnder kínálatában 2014-ben jelent meg az első decentralizált szellőztető (a ComfoAir 70 két helyiségre), ezt követte idén a Comfospot 50 (egy helyiségre). Decemberi workshopunk azoknak különösen érdekes, akiket e technológia részletei érdekelnek.
Tovább
2015. december 11.:
ZUBADAN hőszivattyús rendszer
Várunk minden kedves érdeklődőt interaktív előadásunkra, ahol teljes körű tájékoztatást adunk a levegő-víz hőszivattyú működéséről, felhasználási és beépítési lehetőségeiről.
Tovább
Összes esemény
Érdekességek a csövek, idomok áramlási ellenállása terén
Frissítve: 2010. február 23.
Szerző: Baumann Mihály adjunktus, PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék
Ez a dokumentum eddig 69 látogatónak tetszett  
A szakmában jelenleg nagyon sok különböző anyagú, méretű csőrendszer van jelen. Ezeknek a csöveknek a kötése változatos módon történhet, ezért idomok garmadája szerepel a kínálatban. Azt gondolnánk, hogy az áramlási ellenállás szempontjából ez a terület nem tartalmaz furcsaságokat, érdekességeket, azt lehet mondani „egyik cső olyan, mint a másik”. A cikkben azt kívánom bemutatni, melyek azok a dolgok, amelyekre érdemes odafigyelni.

Hőmérséklet befolyása az áramlási ellenállásra

Gyakran bosszankodom, amikor egy-egy gyártónál az egyes csőméretekhez tartozó súrlódási ellenállást diagramok vagy táblázatok formájában adják meg, de semmilyen információ nincs azzal kapcsolatosan megadva, hogy az milyen vízhőmérséklet mellett készült.

Mivel a víz kinematikai viszkozitása eléggé markánsan változik a hőmérséklet függvényében, ezért ez jelentős, akár 40 %-os eltérést is jelenthet. A mellékelt táblázatban számított értékek szerepelnek, jól látható ez az eltérés. A számított értékeket a műanyag csövekre megadott diagrammal lehet összevetni.

1. táblázat: 15 és 80 °C hőmérsékletű közeggel üzemelő csőszakasz áramlási ellenállása

A hatás erőteljesebben jelentkezik a kisebb csőátmérőknél, de 20-25 % eltérés a nagyobb méreteknél is jellemző.

Speciális közegek használata

Időnként előfordul, hogy fagyvédelem miatt például fagyálló keverékkel üzemelő rendszert kell építenünk. Ezzel kapcsolatosan óvatos mindenki, mert tudja, hogy ennek a rendszernek az ellenállása nagyobb, mint tiszta víz esetén lenne.

Az egyszerűsítés érdekében gyakran szorzószámokat tartalmazó táblázatokat használnak, amelyek a koncentráció függvényében az ellenállás növekedés mértékét adják meg. Ilyenre lehet példát találni Recknagel [1] 5.3.4 fejezetében, ahol etilénglikol keverékek viszkozitását a töménység és hőmérséklet függvényében az 1. ábra mutatja be.

1. ábra Fagyálló keverékek kinematikai viszkozitása

A rendszer ellenállás növekedésének változását leíró összefüggés:

ahol: HA a fagyállóval feltöltött rendszer áramlási ellenállása [Pa]
Hw a vízzel üzemelő rendszer áramlási ellenállása [Pa]
ν a fagyálló kinematikai viszkozitása [m2/s]
νw a víz kinematikai viszkozitása [m2/s]

Az említett könyvben sem világos, hogy milyen feltételek mellett kell az ellenállás változását értelmezni. Ugyanolyan tömegáram, ugyanakkora teljesítmény, vagy azonos áramlási sebesség mellett. Mivel a viszkozitás mellett más közegjellemzők, így a sűrűség és a fajhő is jelentősen változik, ezért ez egy fontos kérdés lehet.

A WinWatt programban fel vannak dolgozva a monoetilénglikol és propilénglikol keverékek mint alkalmazható közegek. A program a hőmérséklet függvényében számítja a közeg fizikai jellemzőit. A viszkozitást összevetettem a diagrammal, az eredmények jól illeszkednek.

Kísérletképpen egy egyszerű csőszakasz áramlási ellenállásának változását megpróbáltam a programmal különböző feltételek mellett ellenőrizni. A közeg jellemzőinek változását mutatja be a 2. táblázat 2,5 °C hőmérsékleten, a számítás eredményeit a 3. táblázat tartalmazza.

2. táblázat: Víz és 60 %-os monoetilénglikol keverék fizikai jellemzői 2,5 °C hőmérsékleten

3. táblázat: Vízzel és 60 %-os monoetilénglikol keverékkel üzemelő csövek ellenállása

A fajlagos súrlódási ellenállást összehasonlítva látható, az eredmény nagyon függ attól, hogy milyen méretű csőről van szó. A kisebb átmérőnél nagyságrenddel nagyobb változások jelentkeznek. A változás oka elsősorban az, hogy az áramlás jellege erősen változik. A 20x2 mm méretű csőnél víz esetén a lamináris és átmeneti tartomány határán van az áramlás, míg a fagyállóval a stabil lamináris áramlás a jellemzi. Hasonló a helyzet az 54x1,5 mm méretnél is még. A könyvben szereplő összefüggés csak a nagyobb átmérők esetén kezd jellemzővé válni.
Az eredményekből az is világos, hogy nem mindegy, minek az állandósága mellett vizsgáljuk a változást. A könyvben szereplő esetben valószínűleg azonos teljesítmény melletti mérés eredményeit publikálták.

Érdesség hatása az áramlási ellenállásra

Gyakran találkozni azzal a kijelentéssel, hogy egy műanyagcső áramlási ellenállása azért kisebb, mert simább a cső fala. Vajon milyen mértékben jelentkezik ez a hatás?

Az egyes csőanyagok érdesség értékei a Recknagel [1] könyv alapján:

4. táblázat Különféle csövek ε érdessége

2. ábra 20 mm belső átmérőjű cső ellenállása 80 °C víz esetén, különböző csőérdesség mellett

A diagramon jól látható, hogy a réz (ε=0,0015) és műanyag (ε=0,007) csövek közt nincs jelentős különbség. Az acélcsövek (ε=0,066) ellenállása ennél kb. 20 %-al nagyobb. Az igazán markáns változások 1 mm feletti érdességnél kezdődnének, ez viszont már nem a vízzel üzemelő csövekre jellemző tartomány.

A következő bekezdésből kiderül, hogy a csőátmérő ennél sokkal markánsabb hatással rendelkezik.

Cső belső átmérőjének hatása

Gyakran lehet azzal találkozni, hogy a kivitelező kiváltja a terveken szereplő csövet más típusúra, vagy kisebb méretű csövet alkalmaz. Vajon milyen ennek a hatása az áramlási ellenállásra? Mit értünk „20-as” cső alatt, és mennyire azonos a különböző anyagokból készült „20-as” cső?

Ha nem gondolunk utána, akkor meghökkentő, hogy a belső átmérő ötödik(!) hatványával arányos a cső súrlódási ellenállása. A mindenki által ismert összefüggés kissé átalakítva:

Ennek a hatása különösen kis csőátmérőknél nagyon jelentős. Ezek után világos, hogy nem mindegy, hogy ¾” méretű cső 20,4 mm belső átmérőjét, a 20x1 mm-es rézcső 18 mm-es belső átmérőjét, a 20x2 mm PE cső 16 mm-es belső átmérőjét vagy a 20x2,8 mm-es PP cső 14,1 mm-es belső átmérőjét kell a „20-as” cső esetében használnom.

Az 5. táblázat két csupán kis mértékben eltérő méretű cső ellenállásait mutatja be azonos vízsebesség vagy azonos tömegáram mellett. A táblázat azért is tanulságos, mert az elmúlt évben a Magyar Installateur mellékleteként kiadott csőméretezési diagram is elkövette azt a hibát, hogy ugyanarra a vonalra mind a 20x2 mm, mind a 20x2,8 mm méretet írta fel.

5. táblázat Áramlási ellenállás függése a csőmérettől

A táblázatban látható, hogy ennél a csőméretnél kb. 15 % eltérés van a súrlódási ellenállásban, ha azonos a sebesség. Sokkal nagyobb az eltérés, ha azonos tömegáramról beszélünk. Ha a táblázat utolsó két oszlopát nézzük meg, ott azonos térfogatáram melletti számításnál kb. 20 %-os sebesség eltérés és 65 %-os ellenállás eltérés tapasztalható a 3. és 4. oszlop eredményeihez képest.

A szivattyúk csatlakozó mérete gyakran akár 2 mérettel is kisebb, mint a cső mérete. Nagy hibát követ el az a szakember, aki ilyen esetben az elzáró szerelvény és visszacsapószelep méretét a szivattyú csatlakozási mérete alapján választja meg. Előfordult a praxisunkban az, hogy olyan hőközponttal találkoztunk, ahol erre visszavezethető okok miatt arról lehetett beszélni, hogy a szivattyú emelőmagasságának 70 %-a a közvetlenül mellette levő szerelvényeken esett, a rendszerre alig jutott már nyomáskülönbség.

Ugyancsak ennél a gondolatnál kell azon elmélkedni, hogy a fittingek alaki ellenállási tényezője vajon milyen átmérő mellett számolt sebességre vonatkozik. Különösen préscsatlakozású rendszerek műanyag fittingjeiél tapasztalható az, hogy a fitting belső átmérője sokkal kisebb a cső méreténél. Egy ilyen fitting áramlási ellenállása többszöröse lehet ahhoz a fittinghez képest, amelynek belső átmérője a csőével megegyezik.

Hogyan válasszunk csőméretet?

A rendszerek kialakításakor előzetesen csőméretet kell választani. Ez a szakmában gyakran a vízsebesség alapján történik. A fűtéstechnikában azt javasolják, hogy ne legyen nagyobb a sebesség 1 m/s értéknél. Ha valaki csupán ezt a szempontot veszi alapul, akkor ismét problémákkal kerülhet szembe.

Egy kis átmérőjű, a szerelési gyakorlatban gyakran használt 16x2 mm méretű műanyagcső fajlagos ellenállása 80 °C közeg esetén 1 m/s sebesség mellett 1433 Pa/m. Ugyanakkor a 108x3,6 mm-es acélcsőnél 1 m/s sebesség mellett 113 Pa/m, tehát tizede az ellenállás.

A kisebb csőméreteknél ezért sokkal kisebb sebesség engedhető meg, míg nagy átmérőknél, pl. a távfűtésben nyugodtan akár 2-3 m/s sebesség sem jelent túlzott ellenállást. Szerencsésebb ezért inkább a fajlagos súrlódási ellenállás alapján a cső méretét megválasztani. Szivattyú fűtések esetén az S’= 50  300 Pa/m tartomány használata célszerű. Igaz persze az is, hogy a sebességet mindenféle segédeszköz nélkül is számolni lehet, míg a fajlagos súrlódási ellenállásnál táblázatra vagy diagramra van szükség.

A szakma más területein más szempontok is szerepet játszanak. A vízellátás területén sokkal nagyobb nyomáskülönbség használható el, ezért nagyobb értékek is megengedhetőek. A légtechnikában, az eltérő közeg miatt a csövek áramlási ellenállása nagyon csekély, sokkal inkább az alaki ellenállások a meghatározóak. Egy-egy iránytörés ellenállása esetenként több tíz méter cső áramlási ellenállásával egyenértékű.

Összefoglalás

A cikkben arra kívántam a figyelmet felhívni, hogy ezen a területen sokat számít a szakmai rutin, de ez a rutin speciális helyzetekben nem képes a számításokat helyettesíteni, mert egyes kérdések sokkal összetettebbek annál, hogy azokra ökölszabályokat lehetne gyártani.

Irodalom
[1] Recknagel-Sprenger-Schramek: Fűtés- és klímatechnika 2000, Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2000.

A cikk forrása

Ez a dokumentum eddig 69 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Hasznos-e az egyszerűsített készülékcsere?
2015-11-26 12:29:18,

Veresegyházi Béla: Természetesen mindig más, és tévedésre adhat módot, ha egy hallgató foglalja össze egy előadás általa [...]
CO-mérgezések vizsgálata
2015-11-25 22:39:36,

Szeremi Bela: Nehany gondolat a kozponti kazanhazrol.Szinte alig talalni olyan tarsashazat, ahol minden lako idoben [...]
Hasznos-e az egyszerűsített készülékcsere?
2015-11-25 22:05:23,

Szeremi Bela: T.Szabo Laszlo Ur! Szerintem az egesz egyszerusitett keszulekcsere,a teljes tervfelulvizsgalat, meo [...]
Új AERMEC NLC
(2015. november 25.)
Kompakt, légcsatornázható, beltéri folyadékhűtő család 52-318 kW teljesítménytartományban.
Tovább
Épületgépészek által elkövetett hibatípusok 4
(2015. november 23.)
Megint találkoztam egy tájékozatlan tervező-szerelővel, aki tévesen úgy tudja, hogy egy kiváló kondenzációs kazán jobb egy meglévő padló-, mint egy meglévő vékonycsöves lapradiátoros fűtéshez. Kérdés az épületgépészek felé:
Tovább
Új Siemens kommunikációképes termosztátok
(2015. november 23.)
A hőmérsékletszabályozás egyik legelterjedtebb módja továbbra is a szobatermosztátokkal való helyiséghőmérséklet-szabályozás. A szobatermosztátok választéka azonban mára igen szélessé vált, és megjelentek a korszerű, kommunikációképes készülékek.
Tovább
Az optimális higiéniai berendezés
(2015. november 17.)
Vannak WC-ülőkék, amelyeken ülni egyszerűen kényelmesebb. Vannak WC-kerámiák, amelyek öblítése jobb és halkabb. És vannak zuhany WC-fúvókák, melyek egyszerűen kényelmesebben és kevesebb víz felhasználásával tisztítanak. Ezek mind különböző Geberit AquaClean fejlesztési projektek eredményei.
Tovább
Unical hőszivattyú
(2015. november 16.)
A prémium kategória felső sávja, 25 kW felett a legjobb ár? A tervezőket / lebonyolítókat a leginkább díjazza?
Tovább
Pipelife Radopress Watt akció
(2015. november 13.)
2015 végéig a RADOPRESS WATT termékek (száraz és nedves technológiájú felületfűtő-hűtő rendszerek) listaár -30% kedvezménnyel vásárolhatók meg a Pipelife áruházakban.
Tovább
Új AERMEC SC split klíma
(2015. november 13.)
Új termékkel bővült az AERMEC split klíma-választéka. Az AERMEC SC monosplit berendezést nagyobb méretű helyiségek (közintézmények, irodák, éttermek stb.) hűtésére és fűtésére tervezték.
Tovább
Túl sok kondenzációs kazán lyukad ki!
(2015. november 09.)
Ön szerint melyik kondenzációs kazán érdemel 5 csillagos minősítést?
Tovább
Emléktábla-avatás a Szabó Ilonka utcában
(2015. november 06.)
2015. október 21-én 15 órakor a Budapest I. kerület, Szabó Ilonka utca 2-4. épület magasföldszinti aulájában 1953 és 2000 közötti években az épületgépész, építész, építőanyag-ipari közép-, illetve felsőfokú technikumban és szakközépiskolában (Vági, Schulek) tanult volt diákok, tanárok, az oktatást segítő munkatársak, barátok és más szakmabeliek jelenlétében és közreműködésében avatták fel azt az emléktáblát, amely címszavakban mutatja be az épületgépész-képzés emblematikus otthonát.
Tovább
ÚJ termékcsoport: tűzvédelmi megoldások
(2015. november 02.)
Egy biztonságos, megbízható tűzvédelmi rendszer biztosítja, hogy a károk és sérülések minimálisak vagy akár megelőzhetők legyenek egy baleset esetén. A Lindab Protect szellőztető tűzvédelmi rendszereket, CE minősített hő- és füstelvezető légcsatorna-rendszert kínál a nagyobb biztonság érdekében.
Lindab
Már 4 kondenzációs kazánsorozat az Unical-nál
(2015. október 29.)
Az Unical cég a világon elsőként már 4-féle kondenzációs kazán-sorozatot kínál: 2-féle inox sorozatot néhány kazán árzuhanásával, illetve 2-féle alu-öntvény sorozatot, szintén néhány kazán árzuhanásával.
Tovább
Sales engineer
(2015. október 28.)
Siemens állás. Feladatok: épületautomatizálási megoldások értékesítése VAP (Rendszerház) partnerek bevonásával; szakmai előadások szervezése és megtartása; meglévő partnerek szakmai támogatása; árajánlatok és kalkulációk készítése; új partnerek keresése és új üzletek létrehozása.
Tovább
Project sales engineer
(2015. október 28.)
Állás a Siemensnél. Feladatok: épületautomatizálási és biztonságtechnikai megoldások értékesítése VAP (Rendszerház) partnerek bevonásával; szakmai előadások szervezése és megtartása; meglévő partnerek szakmai támogatása; árajánlatok és kalkulációk készítése; új partnerek keresése és új üzletek létrehozása.
Tovább
Bemutatkozási lehetőség tervezőknek
(2015. október 26.)
Ebben az évben is a hagyományoknak megfelelően szeretnénk lehetőséget adni a tervezőirodáknak, tervezőknek arra, hogy munkáikkal, eredményeikkel megjelenjenek rendezvényünkön. Ennek megfelelően lehetőséget adunk arra, hogy az Épületgépészek Napja kiállításának keretén belül folyamatosan, több kijelzőn kivetítve tervezőirodájukat, valamint munkájukat bemutathassák a látogatóknak.
Tovább
Almeva állás
(2015. október 21.)
A cégcsoport magyarországi leányvállalata felvételre keres nyugat-magyarországi régióba műszaki képviselő kollégát.
Tovább
Műszaki tanácsadói munkakör
(2015. október 20.)
Feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség (lehetőleg épületgépész); tárgyalóképes angol vagy olasz nyelvtudás; minimum egy éves aktív tapasztalat a klímatechnika területén; jó kommunikációs és prezentációs készség; felhasználói számítógépes ismeretek; önállóság. Feladatköre: klímatechnikai berendezések mértezése, kiválasztása; ajánlatok készítése; műszaki tanácsadás.
Jelentkezés
Egyszerűsített gázkészülék-csere
(2015. október 20.)
Gyárfás Attila erről a témáról, annak a gyakorlatban való megvalósulásáról gyűjt anyagot. A téma fontos, kérjük ezért a kollégákat, hogy segítsenek neki, áldozzanak rá néhány percet idejükből.
Tovább
Új AERMEC NYB moduláris kültéri kompakt folyadékhűtő
(2015. október 13.)
Az új NLC moduláris kültéri kompakt folyadékhűtő termékcsaláddal (102 kW hűtési teljesítménnyel) bővült az AERMEC termékpalettája.
Tovább
Kezdje a szezont új füstgázelemző műszerrel
(2015. október 13.)
Régi műszere már elhasználódott? Már nem érdemes költeni a cellacserére, újra kalibrálásra? Itt az idő váltani!
Tovább
Új Swep hőcserélő nagykereskedés: F2 Komplex
(2015. október 13.)
Az F2 Komplex Kft. termékkínálata az idei évvel a SWEP forrasztott, lemezes hőcserélőivel bővült, melyeket minden esetben egyedileg méretezve, a feladathoz igazítva választunk ki.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.